Sử 6 Công lao các anh hùng dân tộc

Hiệu Nguyễn Ngọc

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2022
67
109
21
Nghệ An

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch sử dân tộc?
Hiệu Nguyễn NgọcCác vị anh hùng trên đã có những đóng góp to lớn đối với lịch sử dân tộc. Cụ thể:
a. Khúc Thừa Dụ:
+ Lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại độc lập, chủ quyền cho nhân dân ta.
+ Đặt nền móng, tạo ra những điều kiện cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn (năm 938).
b. Dương Đình Nghệ:
+ Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán, khôi phục lại nền tự chủ của nước nhà.
+ Đặt nền móng, tạo ra những điều kiện cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn (năm 938).
c. Ngô Quyền:
+ Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán.
+ Chấm dứt hoàn toàn thời kì 1000 năm Bắc thuộc, giành độc lập dân tộc.
+ Mở ra thời đại mới – thời đại độc lập, thời đại tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí
 

Thùylinh06

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng năm 2022
80
30
11
16
Hà Tĩnh
Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch sử dân tộc?
Hiệu Nguyễn Ngọca, Khúc Thừa Dụ
+ Lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta
+ Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
b, Dương Đình Nghệ
+ Lãnh đạo nhân dân đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, thay họ Khúc nắm giữ chính quyền tự chủ
+ Tạo tiền đề, điều kiện cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn
c, Ngô Quyền
+ Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc
+ Kết thúc vĩnh viễn ách đô hộ, nô dịch, đồng hoá hơn ngàn năm của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài
+ Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,023
6
750
166
Lào Cai
Lào Cai
Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch sử dân tộc?
Hiệu Nguyễn NgọcKhúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền - họ đều là những bậc anh hùng vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Họ đã có những đóng góp không hề nhỏ trong đó phải kể đến:

(*) Khúc Thừa Dụ:
+ Lãnh đạo dân ta lật đổ ách thống trị của nhà Đường, giành độc lập tự chủ cho dân tộc ta.
+ Tạo điều kiện cho cuộc thắng lợi hoàn toàn của Ngô Quyền (năm 938) trong suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc.

(*) Dương Đình Nghệ:
+ Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán ra khỏi bờ cõi nước nhà, khôi phục nền tự do dân chủ của Đại Việt
+ Là tiền đề cho cuộc thắng lợi hoàn toàn của Ngô Quyền (năm 938) trong suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc.

(*) Ngô Quyền:
+ Lãnh đạo nhân dân dẹp loạn quân xâm lược Nam Hán.
+ Kết thúc hoàn toàn 1000 năm Bắc thuộc giành lại độc lập cho dân tộc
+ Mở ra một kỉ nguyên độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
https://diendan.hocmai.vn/threads/tron-bo-kien-thuc-hoc-tot-cac-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
17
Hà Tĩnh
Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch sử dân tộc?
Hiệu Nguyễn NgọcKhúc Thừa Dụ,Dương Đình Nghệ,Ngô Quyền là những bậc anh hùng có công lao lớn đối với lịch sử của dân tộc,đánh dấu những chiến tích lẫy lừng,để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các thế hệ phải đáng khâm phục
*Công lao của Khúc Thừa Dụ
+ Lật đổ chính quyền đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ cho người Việt.
+ Đặt nền móng, tạo điều kiện để cuộc đấu tranh giành độc lập
của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn (năm 938).
Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.
* Công lao của Dương Đình Nghệ:
+ Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán, khôi phục lại nền tự chủ của nước nhà.
+ Đặt nền móng, tạo điều kiện để cuộc đấu tranh giành độc lập
của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn (năm 938).
*Công lao của Ngô Quyền
+Đánh bại kẻ thù quân Nam Hán
- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.
+ Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.
+ Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 
Top Bottom