English THCS Complete the following sentences, using the words or phrases suggested.

QBZ12

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng bảy 2019
281
491
76
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Đại Học Vinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Complete the following sentences, using the words or phrases suggested.
1. I/ feel / hopeful / that / we / find / suitable house / very soon.
2. she / not / play / piano / well / as / her sister.
3. I wish / could / give you / all the expensive things / life.
4. you / hear / Maria / since / you / leave school?
5. the people / live / next door to us/ keep / have / all night parties.

help me....................
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
Complete the following sentences, using the words or phrases suggested.
1. I/ feel / hopeful / that / we / find / suitable house / very soon.
=>
I feel very hopeful that we has found the suitable house very soon.
2. she / not / play / piano / well / as / her sister.
=>
She don't play the piano as well as her sister.
3. I wish / could / give you / all the expensive things / life.
=> I wish I could give you all the expensive things of life.
4. you / hear / Maria / since / you / leave school?
=> Have you heard about Maria since you left school?
5. the people / live / next door to us/ keep / have / all night parties.
=> The people living next door to us, keep having all night parties.
P/S : có chỗ nào bạn không hiểu thì bạn hãy hỏi lại mình nhé . Chúc bạn học tốt.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: QBZ12
Top Bottom