$\color{Red}{\text{CHÀO NĂM HỌC MỚI - VUI TẾT TRUNG THU}}$

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phamvananh9

- Đội : Số 14
Câu trả lời ố 4: C..................................................................................................
 
Last edited by a moderator:
D

demon311

Nhóm 14

Trả lời câu 1: B

============================================
 
Last edited by a moderator:
M

manh550

Đội:16
trả lời:3-B...........................................................................
 
Z

zezo_flyer

Đội: Số ... 13

Trả lời câu số: ... 1c_________________________________________________________
 
Last edited by a moderator:
B

buivanbao123

Đội: Số 17

Trả lời câu số:2-A
5 -C

(Chỉ ghi câu số - Đáp án. Vd: 1-D, 2-C,... Không ghi câu hỏi.)
 
S

smile_a2

Đội: Số 17

Trả lời câu số: 5C
...................................
 
Last edited by a moderator:
P

phamvananh9

- Đội số: 14
Câu trả lời số 5: D.........................................................................................................................
 
P

phamvananh9

- Đội số: 14
Câu trả lời số 3:B.......................................................................................................................................
 
M

manh550

Đội:16
trả lời:2-A..................................................................................
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom