Văn 7 Chứng minh câu ca dao

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
148
79
26
17
Hải Dương
Luận điểm 1: Giải thích

– Nghĩa đen: Một cây đơn lẻ không thể tạo nên ngọn núi mà phải có thật nhiều cây cao mới tạo thành một rừng cây.

– Nghĩa bóng:

+ Một cây: Chỉ một người đơn lẻ

+ Ba cây: Chỉ một cộng đồng, một tập thể người

+ chụm lại: chỉ sự đoàn kết

+ núi cao: ẩn dụ cho sự thành công

⇒ Nghĩa cả câu: Một người đơn độc không thể làm nên việc lớn mà cần phải có sự đoàn kết của nhiều người thì mới có thể đạt được thành công.

– Câu tục ngữ khuyên con người về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong cuộc sống và trong công việc
*Tại sao cần?
- Giúp ta dễ đạt thành công
- Gắn kết các mối quan hệ
– Trong bất kì một lĩnh vực nào, sự đoàn kết luôn tạo ra sức mạnh to lớn và là yếu tố quan trọng làm nên thành công lớn.

– Trong chiến tranh: Khi đất nước bị xâm lăng, sự đoàn kết dân tộc là yếu tố không thể thiếu để giành được thắng lợi.

+ Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ, hàng nghìn trận chiến lớn nhỏ khác nhau, ở bất cứ trận chiến nào, ta cũng đều thấy được sự đoàn kết to lớn của toàn dân tộc.(lấy dẫn chứng)

+ Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc: Yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết là nguồn mạch cốt lõi của mọi thắng lợi.

+ Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đoàn kết dân tộc vẫn luôn được đề cao, thể hiện ở việc tất cả người dân trong cả nước, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo, tuổi tác… đều cùng nhau chung tay làm việc và cống hiến không ngừng.

– Trong cuộc sống, lao động, đoàn kết có giá trị vô cùng to lớn, là yếu tố quyết định đến sự thành bại.

– Nếu một tập thể không có sự đoàn kết, các cá nhân làm việc riêng rẽ, ích kỉ, thì chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

*Làm thế nào để phát huy sự đoàn kết trong một tập thể, xã hội

– Đoàn kết bắt nguồn từ sự đồng cảm, chia sẻ và tinh thần làm việc nghiêm túc, hòa đồng, biết lắng nghe.

– Kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, đùm bọc, chung tay bảo vệ và xây dựng đất nước, tránh xa lối sống ích kỉ, cô lập, vụ lợi…

– Phê phán lối sống tư lợi, ích kỉ, tự cô lập mình với xã hội,…

– Đoàn kết phải dựa trên những lợi ích chung,k làm những việc xấu gây ảnh hưởng đến xã hội.

Tham khảo trọn bộ kiến thức Tại đây
 
Top Bottom