Ngoại ngữ chủ đề volunteer

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi vuongthanh6a, 12 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 322

 1. vuongthanh6a

  vuongthanh6a Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  145
  Điểm thành tích:
  69
  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  ai cho mình một số từ ngữ thuộc chủ đề tình nguyện vs
   
 2. Jeon Jungkookie

  Jeon Jungkookie Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  625
  Điểm thành tích:
  131
  Nơi ở:
  Thái Bình

  ntn có đc ko bạn
  - air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí
  - soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất
  - deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng
  - noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn
  - water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước
  - be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần
  - cause /kɔz/ (v): gây ra
  - charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện
  - disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất
  - do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra
  - effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng
  - electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện
  - energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng
  - environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường
  - exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi
  - invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời
  - natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhièn
  - pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm
  - pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm
  - president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): chủ tịch
  - recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế
  - recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế
  - reduce /rɪˈdus/ (v): giảm
  - refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại
  - reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng
  - sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển
  - swap /swɑːp/ (v) trao đổi
  - wrap /ræp/ (v) gói, bọc
   
 3. Fujii Natsuo

  Fujii Natsuo Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  21
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Japan

  (the) aged ['eidʒid] (n): người già
  assistance [ə'sistəns] (n): sự giúp đỡ
  be fined [faind] (v): bị phạt
  behave [bi'heiv] (v): cư xử
  bend [bent∫] (v): uốn cong, bẻ cong
  care [keə] (n): chăm sóc
  charity ['t∫æriti] (n): tổ chức từ thiện
  comfort ['kʌmfət] (n): sự an ủi
  co-operate [kou'ɔpəreit] (v): hợp tác
  co-ordinate [kou'ɔ:dineit] (v): phối hợp
  cross [krɔs] (v): băng qua
  deny [di'nai] (v): từ chối
  desert [di'zə:t] (v): bỏ đi
  diary ['daiəri] (n): nhật ký
  direct [di'rekt; dai'rekt] (v): điều khiển
  disadvantaged [,disəd'vɑ:ntidʒ] (adj): bất lợi, bất hạnh
  donate [dou'neit] (v): tặng, tài trợ
  donation [dou'nei∫n] (n): tài khoản, đóng góp
  donor ['dounə] (n): người tài trợ
  fire extinguisher ['faiə iks'tiηgwi∫ə] (n): bình chữa cháy
  fund-raising [fʌnd 'reiziη] (adj): gây quỹ
  gratitude ['grætitju:d] (n): lòng biết ơn
  handicapped ['hændikæpt] (adj): tật nguyền
  instruction [in'strʌk∫n] (n): chỉ dẫn
  intersections [,intə'sek∫n] (n): giao lộ
  lawn [lɔ:n] (n): bãi cỏ
  martyr ['mɑ:tə] (n): liệt sỹ
  mountain ['mauntin] (n): núi
  mow [mou] (v): cắt
  natural disaster ['næt∫rəl di'zɑ:stə] (n): thiên tai
  order ['ɔ:də] (n): mệnh lệnh
  order (v): ra lệnh
  orphanage ['ɔ:fənidʒ] (n): trại trẻ mồ côi
  overcome [,ouvə'kʌm] (v): vượt qua
  park [pɑ:k] (v): đậu xe
  participate in [pɑ:'tisipeit] (v): tham gia
  raise money [reiz 'mʌni] (v): quyên góp tiền
  receipt [ri'si:t] (n): người nhận
  remote [ri'mout] (adj): xa xôi, hẻo lánh
  retire [ri'taiə] (v): về hưu
  rope [roup] (n): dây thừng
  snatch up ['snæt∫] (v): nắm lấy
  suffer ['sʌfə] (v): chịu đựng
  support [sə'pɔ:t] (v): hỗ trợ
  take part in [teik pɑ:t in] (v): tham gia
  tie … to …[tai] (v): buộc, cột vào
  toe [tou] (n): ngón chân
  touch [tʌt∫] (v): chạm
  voluntarily [vɔlənt(ə)rili] (adv): một cách tình nguyện
  voluntary ['vɔləntri] (adj): tình nguyện
  volunteer [,vɔlən'tiə] (n): tình nguyên viên
  volunteer (v): xung phong
  war invalid [wɔ: in'vælideit] (n): thương binh
   
  vuongthanh6a thích bài này.
 4. Asuna Yuuki

  Asuna Yuuki CTV Thiết kế Cộng tác viên

  Bài viết:
  3,124
  Điểm thành tích:
  774
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Nguyễn Trãi

  - Elderly people
  - Disabled people
  - Donate
  - Non-profit organisation
  - Homeless people
  - Charity
  - Shelter
  - Street children
  - Volunteer
  - Donate
  - Benefit
  - Encourage
  - Help
  - Provide
  - Offer
  - Recycle
  -Tutor
  - Sort
  - Raise
  - Clean
   
  G I NBùi Thị Diệu Linh thích bài này.
 5. Tạ Đặng Vĩnh Phúc

  Tạ Đặng Vĩnh Phúc Cựu Trưởng nhóm Toán Thành viên

  Bài viết:
  1,559
  Điểm thành tích:
  386
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ

  Một số danh từ thêm về Volunteering:
  - Befriending/mentoring
  - provide support
  - Youth Work
  - Childcare Activity
  - Community Service
  - The visually impaired
  - Knit or crochet baby blanket
  - Helping Senior Citizens (thường là các công việc chăm sóc người lớn tuổi, mà dường như nước ngoài thịnh hành cái này, nhất là ở các nước châu Âu, Mỹ và Nhật bản)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY