Sinh 12 Chọn giống vật nuôi và cây trồng

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
521
574
106
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Câu 1: Trong chọn giống vật nuôi, người ta thường không tiến hành
A. lai khác giống.
B. gây đột biến nhân tạo.
C. tạo các giống thuần chủng.
D. lai kinh tế.
Câu 2: Nguồn biến dị di truyền nào sau đây dùng phổ biến trong chọn giống vật nuôi và cây trồng?
A. Nguồn biến dị tổ hợp
B. Nguồn biến dị đột biến
C. ADN tái tổ hợp và đột biến
D. Nguồn ADN tái tổ hợp
Câu 3: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai.
B. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng.
C. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần.
D. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.
Câu 4: Phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến dị tổ hợp gồm các bước sau:
(1) Cho các cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua một số thế hệ để tạo ra các giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau để chọn ra các tổ hợp gen mong muốn.
(3) Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
Trình tự đúng của các bước là:
A. (1) → (2) → (3).
B. (3) → (1) → (2).
C. (2) → (3) → (1).
D. (3) → (2) → (1).
Xin cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,698
584
18
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1: Trong chọn giống vật nuôi, người ta thường không tiến hành
A. lai khác giống.
B. gây đột biến nhân tạo.
C. tạo các giống thuần chủng.
D. lai kinh tế.
Người ta sẽ không tiến hành gây đột biến nhân tạo bời vì sẽ mất thời gian, tốn kinh phí và tạo ra số lượng thấp.
=> Đáp án đúng là B

Câu 2: Nguồn biến dị di truyền nào sau đây dùng phổ biến trong chọn giống vật nuôi và cây trồng?
A. Nguồn biến dị tổ hợp
B. Nguồn biến dị đột biến
C. ADN tái tổ hợp và đột biến
D. Nguồn ADN tái tổ hợp
Nguồn biến dị phổ biến là biến dị tổ hợp. Do dễ dàng tạo ra trong tự nhiên, số lượng lớn, hiệu quả cao mà không tốn quá nhiều kinh phí
=> Đáp án đúng là A

Câu 3: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai.
B. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng.
C. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần.
D. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thể hệ tiếp theo
=> Đáp án đúng là B

Câu 4: Phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến dị tổ hợp gồm các bước sau:
(1) Cho các cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua một số thế hệ để tạo ra các giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau để chọn ra các tổ hợp gen mong muốn.
(3) Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
Trình tự đúng của các bước là:
A. (1) → (2) → (3).
B. (3) → (1) → (2).
C. (2) → (3) → (1).
D. (3) → (2) → (1).
Trình tự đúng là 2→3→1
=> Đáp án đúng là C

Có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại chị nhé :3
Chúc em học tốt ^^

 
Top Bottom