English 7 Chọn đáp án đúng

Thảo luận trong 'Hỏi bài tiếng Anh lớp 7' bắt đầu bởi nhlxglhgdt, 9 Tháng tám 2020.

Lượt xem: 50

 1. nhlxglhgdt

  nhlxglhgdt Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  10
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Quán Bàu
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Choose the best answer.
  1
  . You are going to come to the party_____?
  A. aren’t you B. do you C. will you D. won’t you
  2. The plane crashed into the bridge because it was flying too _____
  A. deep B. shallow C. low D. narrow
  3. Her parents were very _____ because she was out so late that night.
  A. responsible B. Sorry C. worried D. overcome
  4. From the hotel there is a good _____ of the mountains
  A. vision B. view C. sight D. picture
  5.Since he was a boy, one of his _____ has been stamp collecting
  A. hobbies B. cares C. sports D. professions
  6. Most people were no longer listening to his long _____ story
  A. irritable B. boring C. tiring D. annoying
  7. There ‘s someone at the door _____ it
  A. I’m answering B. I answer C. I’ll answer D. I answered
  8. If I’m tired in the evening _____ to bed early
  A. I’d go B. I’d have gone C. I went D. I’ll go
  9. if you require any more _____ about the holiday, please telephone us.
  A. description B. information C. news D. fact
  10. You will become ill _____ you stop working so hard
  A. until B. when C. unless D. if
  11. Oh, no ! My wallet has been _____
  A. robbed B. picked C. stolen D. theft
  12. We watched the cat _____ the tree.
  A. climbed B. climb C. had climbed D. was climbing
  13. I wish you _____ stop interrupting me whenever I speak
  A. will B. would C. did D. might
  14_____ the time you get to the theater, the play will have finished
  A. Until B. In C. By D. on
  15. He lost the race because he _____ petrol on the last lap.
  A. got out of B. ran out of C. made out of D. put out of
  16. Is there a bank where I can _____ these pounds for dollars?
  A. exchange B. turn C. alter D. arrange
  17. Would you be _____ to hold the door open?
  A. too kind B. kind enough C. as kind D. so kind
  18. I think Sally is quite _____ her sister
  A. as pretty B. as pretty than C. as pretty as D. prettier
   
 2. Ngố Ngây Ngô

  Ngố Ngây Ngô Tmod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  754
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THCS chu văn an

  Choose the best answer.
  1
  . You are going to come to the party_____?
  A. aren’t you B. do you C. will you D. won’t you
  2. The plane crashed into the bridge because it was flying too _____
  A. deep B. shallow C. low D. narrow
  3. Her parents were very _____ because she was out so late that night.
  A. responsible B. Sorry C. worried D. overcome
  4. From the hotel there is a good _____ of the mountains
  A. vision B. view C. sight D. picture
  5.Since he was a boy, one of his _____ has been stamp collecting
  A. hobbies B. cares C. sports D. professions
  6. Most people were no longer listening to his long _____ story
  A. irritable B. boring C. tiring D. annoying
  7. There ‘s someone at the door _____ it
  A. I’m answering B. I answer C. I’ll answer D. I answered
  8. If I’m tired in the evening _____ to bed early
  A. I’d go B. I’d have gone C. I went D. I’ll go
  9. if you require any more _____ about the holiday, please telephone us.
  A. description B. information C. news D. fact
  10. You will become ill _____ you stop working so hard
  A. until B. when C. unless D. if
  11. Oh, no ! My wallet has been _____
  A. robbed B. picked C. stolen D. theft
  12. We watched the cat _____ the tree.
  A. climbed B. climb C. had climbed D. was climbing
  13. I wish you _____ stop interrupting me whenever I speak
  A. will B. would C. did D. might
  14_____ the time you get to the theater, the play will have finished
  A. Until B. In C. By D. on
  15. He lost the race because he _____ petrol on the last lap.
  A. got out of B. ran out of C. made out of D. put out of
  16. Is there a bank where I can _____ these pounds for dollars?
  A. exchange B. turn C. alter D. arrange
  17. Would you be _____ to hold the door open?
  A. too kind B. kind enough C. as kind D. so kind
  18. I think Sally is quite _____ her sister
  A. as pretty B. as pretty than C. as pretty as D. prettier
   
 3. Tzuyu-chan

  Tzuyu-chan Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,338
  Điểm thành tích:
  261
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Du

  1. You are going to come to the party_____?
  A. aren’t you B. do you C. will you D. won’t you
  2. The plane crashed into the bridge because it was flying too _____
  A. deep B. shallow C. low D. narrow
  3. Her parents were very _____ because she was out so late that night.
  A. responsible B. Sorry C. worried D. overcome
  4. From the hotel there is a good _____ of the mountains
  A. vision .B view C. sight D. picture
  5.Since he was a boy, one of his _____ has been stamp collecting
  A. hobbies B. cares C. sports D. professions
  6. Most people were no longer listening to his long _____ story
  A. irritable . Bboring C. tiring D. annoying
  7. There ‘s someone at the door _____ it
  A. I’m answering B. I answer C. I’ll answer D. I answered
  8. If I’m tired in the evening _____ to bed early
  A. I’d go B. I’d have gone C. I went D. I’ll go
  9. if you require any more _____ about the holiday, please telephone us.
  A. description B. information C. news . D.fact
  10. You will become ill _____ you stop working so hard
  A. until B. when C. unless D. if
  11. Oh, no ! My wallet has been _____
  A. robbed B. picked C. stolen D. theft
  12. We watched the cat _____ the tree.
  A. climbed B. climb C. had climbed D. was climbing
  13. I wish you _____ stop interrupting me whenever I speak
  A. will B. would C. did D. might
  14_____ the time you get to the theater, the play will have finished
  A. Until B. In C. By D. on
  15. He lost the race because he _____ petrol on the last lap.
  A. got out of B. ran out of C. made out of D. put out of
  16. Is there a bank where I can _____ these pounds for dollars?
  A. exchange B. turn C. alter D. arrange
  17. Would you be _____ to hold the door open?
  A. too kind B. kind enough C. as kind D. so kind
  18. I think Sally is quite _____ her sister
  A. as pretty B. as pretty than C. as pretty as D. prettier
   
  Huỳnh Tiến Đại -.- thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->