Cho kim loại tác dụng với axit

T

thuyvybabycrazy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung ddX và 4.48l NO (duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1.792l khí NO duy nhất nữa vào dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8.32g Cu ko có khí bay ra. Tính m?
A. 9.6g
B. 11.2g
C. 16.24g
D. 16.8g
2) Hỗn hợp X gồm Zn và một kim loại M. cho 12.1g X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2.24l khí và a gam rắn. mặt khác cho 12.1g X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11.2l khí NO2duy nhất. Xác định kim loại M
Làm giúp mình bài này nha. Cảm ơn nhiều ^^
 
Last edited by a moderator:
D

dhbk2013

2) Hỗn hợp X gồm Zn và một kim loại M. cho 12.1g X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2.24l khí và a gam rắn. mặt khác cho 12.1g X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11.2l khí NO2duy nhất. Xác định kim loại M

Gợi ý :
Theo đề bài ta có : n(Zn) = 0,1 (mol) => m(M) = 5,6 (g)
Mặt khác theo bảo toàn e : 0,1.2 + x.3 = 0,5 => x = 0,1 (mol)
=> M là Fe

 
T

the_god

1) Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung ddX và 4.48l NO (duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1.792l khí NO duy nhất nữa vào dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8.32g Cu ko có khí bay ra. Tính m?
A. 9.6g
B. 11.2g
C. 16.24g
D. 16.8g

________________________________________________________________

gọi số mol ban đầu của Fe là X mol

_______3Fe+12$H^+$+3$NO3^-$=======> 3$Fe^{3+}$+3NO+6$H_2O$
ban đầu :X mol
p ứ:____0.2mol_________________________0.2mol______0.2mol
_________________________________________________________
sau pứ: X-0.2mol

vì Fe còn dư nên có p ứ tiếp theo:

Fe+2$Fe^{+3}$====>3 $Fe^{2+}$
X-0.2__2*(X-0,2)_______3*(X-0.2) mol


khi đã tan hết dung dịch X có 2 muố là :$Fe^{2+}$ có 3*(X-0.2) mol và $Fe^{+3}$ có 0.2-2*(X-0,2) mol.

khi cho thêm H2SO4 thì chỉ có $Fe^{2+}$ bị oxihoa lên $Fe^{+3}$

$Fe^{2+}$====>$Fe^{+3}$+1e
3*(X-0.2) _________3*(X-0.2)
$N^{+5}$+3e===>$N^{+3}$
________0.24mol__0.08mol

0.24=3*(X-0.2) ===> X=0.18mol ===> m=10.08g
( trường hợp mình giải không tạo muối NH4NO3

Đề này có vấn đề, nhiều thiếu sót . sau phản ứng thu được dd X chứng tỏ Fe đã phản ứng hết--> có thể là $Fe^{+3}$ hoặc $Fe^{+3}$ và $Fe^{2+}$.
nhưng khi cho thêm H2SO4 vẫn có khí thoát ra khí chứng tỏ là $Fe^{+3}$ và $Fe^{2+}$.
ta lại có khi cho thêm H2SO4 thì ------->dung dich Y # dung dich X-----> chỉ có muối $Fe^{+3}$. thì mình nghĩ tính như trên còn phần đồng đó là thừa và sai lệch số mol.

Còn 1 trường hợp nữa là có thể tạo muối NH4NO3 vì đầu bài không nói rõ la duy nhất cái gi? chất khử duy nhất hay khí duy nhất. Nếu có NH4NO3 thì mình cũng chưa biết tính thế nào. vì trước và sau khi thêm H2SO4 đều có thể tạo NH4NO3. hoặc độc trên độc dưới tạo thôi.
_____________________________________________________________________

Đấy là ý kiến của mình mong mọi người
giúp đỡ.
 
D

dtquang0195

1) Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung ddX và 4.48l NO (duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1.792l khí NO duy nhất nữa vào dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8.32g Cu ko có khí bay ra. Tính m?
A. 9.6g
B. 11.2g
C. 16.24g
D. 16.8g

[TEX]Fe^0[/TEX]----->[TEX]Fe^+3[/TEX] + 3e
xmol xmol 3x mol
[TEX]N^+5[/TEX]+ 3e -----> [TEX]N^+2[/TEX]
0.81 <---(0.2+0.08)mol
=>x=0.28mol
2[TEX]Fe^+3[/TEX] + Cu --------> [TEX]Cu^+2[/TEX]+2[TEX]Fe^+2[/TEX]
0.26mol <-- 0.13mol
Fe + 2[TEX]Fe^+3[/TEX]--->3[TEX]Fe^+2[/TEX]
0.01 <-- (0.28-0.26)
====>mFe = (0.01+0.28)56=16.24=>đáp án C
 
Last edited by a moderator:
T

the_god

thu được dung ddX và 4.48l NO (duy nhất).sau phản ứg là dung dịch vậy thì làm gi có Fe dư.
 
D

dtquang0195

thu được dung ddX và 4.48l NO (duy nhất).sau phản ứg là dung dịch vậy thì làm gi có Fe dư.


có chứ bạn nFedư=0.01mol mình có tính mà :D
 
Top Bottom