English THPT chia từ

Lychily

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2018
15
2
21
Đà Nẵng
THPT Nguyễn Thượng Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Use the endings: -ing, -ed, -ful,- less of the words in the brakets to complete the following sentences.
1. My sister is ............ ( disappoint) with their service.
2. this wedsite is............(use), as I can learn a lot of things and make friends.
3. my younger brother is very ......................( excite) about his first trip to danang.
4. the team has tried their best, so they are now ...............(hope) about the result.
5. he is such a ................. (bore) person that he doesn't have a girlfriend.
6. I didn't like the foods at that restaurant, especially the soup. It was ..............( taste).
Cảm ơn mn nhìu
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
18
Thái Bình
THCS
Câu này chia boring vì bored có nghĩa là "cảm thấy buồn chán" còn boring mới có nghĩa là "tẻ nhạt"
Có lẽ nhạt sẽ hợp lý hơn là chán đời :)
Vỗ tay :) Vậy anh có thấy từ person phía sau không vậy? Có danh từ rồi thêm nữa vào làm chi???
boring là đúng nhưng ở đây cta cần phân biệt cách dùng tính từ đuôi -ed và tính từ đuôi -ing
Tính từ có đuôi "ed" được dùng để miêu tả ai cảm thấy như thế nào.
Tính từ đuôi "ing" được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác, hoặc tính chất của vật , con người , sự việc
 
Top Bottom