Tin học Chia sẻ một số chương trình pascal thi học kì

Thảo luận trong 'Tin học cấp II' bắt đầu bởi Đức Nhật, 6 Tháng mười hai 2018.

Lượt xem: 392

 1. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Bài 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
  Mã:
  Program Hinh_chu_nhat;
  Uses crt;
  Var a,b,s,p: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap chieu dai va chieu rong cua hinh: '); readln(a,b);
  s:=a*b;
  p:=(a+b)/2;
  Write('Chu vi va dien tich hinh chu nhat lan luot la: ',p:6:2,' va ,s:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình tam giác
  Mã:
  Program Tam_giac;
  Uses crt;
  Var a,b,c,p,s:real;
  Begin
  Writeln('Nhap do dai ba canh: '); readln(a,b,c);
  p:=(a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Write('Dien tich tam giac la: ',s:6:2);
  Write('Chu vi tam giac la: 2*p:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 3: Chu vi và diện tích hình vuông
  Mã:
  Program Hinh_vuong;
  Uses crt;
  Var a,p,s: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap do dai canh: '); readln(a);
  p:=a*4;
  s:=a*a;
  Write('Chu vi hinh vuong la ',p:6:2,' va dien tich hinh chu nhat la ',s:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 4: Tính chu vi và diện tích hình tròn
  Mã:
  Program Hinh_tron;
  Uses crt;
  Var r,p,s: real;
  Const pi=3.14;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap ban kinh hinh tron: '); readln(r);
  s:=r*r*pi;
  p:=2*r*pi;
  Write('Chu vi la ',p:6:2,' va dien tich la ',s:6:2);
  Readln
  End.
  @Tống Huy @Bùi Thị Diệu Linh @Asuna Yuuki @Mart Hugon ...
  Tab thêm giúp em với nạ :))
  Tối em đăng tiếp!
   
  Last edited: 6 Tháng mười hai 2018
 2. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Bài 5: Tính trung bình cộng của 4 số
  Mã:
  Program Trung_binh_cong;
  Uses crt;
  Var a,b,c,d: longINT;
      tbc: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap 4 so: '); readln(a,b,c,d);
  tbc:=(a+b+c+d)/4;
  Write('Trung binh cong cua 4 so do la: ',tbc:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 6: Nhập x từ bàn phím. Tính f trong
  TH1: [tex]f=2x^{3}+x^{2}-1[/tex] nếu [tex]x \geq 1[/tex]
  TH2: [tex]f=x^{2}+2[/tex] nếu [tex]x<1[/tex]
  Mã:
  Program Tinh_gia_tri;
  Uses crt;
  Var f,x: longINT;
  Begin
      clrscr;
      Write('Nhap x: '); readln(x);
      If x>=1 then
          Begin
          f:=2*x*x*x+x*x-1;
          Write('Gia tri la: ',f);
          End
      Else
          Begin
          f:=x*x+2;
          Write('Gia tri la: ',f);
          End;
      Readln
  End
  Bài 7: Tính diện tích tam giác, biết chỉ được nhập độ dài 3 cạnh
  Mã:
  Program DT_tam_giac;
  Uses crt;
  Var a,b,c,p,s: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap do dai 3 canh cua tam giac: '); readln(a,b,c);
  p:=(a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Write('Dien tich la: ',s:6:2);
  Readln
  End.
  P/s: SQRT(x): Trả về căn bậc 2 của x
  Tạm hết ...​
   
  Đoan Nhi427 thích bài này.
 3. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n (Với n được nhập).

  Bài 8: Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số (được nhập từ bàn phím).
  Mã:
  Program SO_SANH;
  uses crt;
  var a,b: real;
  begin
     clrscr;
     write('nhap so thu nhat: '); readln(a);
     write('nhap so thu hai: '); readln(b);
     if a> b then writeln(' So lon la:',a);
     if a<= b then writeln(' So lon la:',b);
     readln
  end.
  
  Bài 9: Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím.
  Mã:
  Program So_Lon_Nhat;
  Uses crt;
  Var a,b,c,d: real;
  Begin
     Clrscr;
     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
     Write('Nhap so thu hai:');readln(b);
     Write('Nhap so thu ba:');readln(c);
     Write('Nhap so thu tu:');readln(d);
     if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a);
     if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln('So lon nhat la:',b);
     if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:',c);
     if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d);
     readln
  end.
  Bài 10: Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập từ bàn phím).
  Mã:
  Program Phuong_trinh;
  uses crt;
  var a,b:real;
  begin
     clrscr;
     Writeln('     CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0');
     Write('Nhap he so a = ');readln(a);
     Write('Nhap he so b = ');readln(b);
     if (a<>0) then writeln('phuong trinh',a:10:2,'x + ',b:10:2,'= 0',' co nghiem x =;',-b/a:10:2);
     if (a=0) and (b=0) then writeln('Phuong trinh co vo so nghiem');
     if (a=0) and (b<>0) then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
     readln
  end.
  Bài 11: Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n (Với n được nhập).
  Mã:
  Program In_So_Le;
  Uses crt;
  var i,n: integer;
  Begin
     Clrscr;
     Write('Nhap so n ='); readln(n);
     For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then Write(i:3,',');
     readln
  end.
  
  Bài 12: Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím)
  Mã:
  Program Tim_uoc;
  uses crt;
  Var n, i: integer;
  Begin
    clrscr;
    Write('Nhap so n ='); readln(n);
    For i:=1 to n do if n mod i = 0 then write(i:3,',');
    readln
  end.
  
  Còn tiếp...​
   
  Đoan Nhi427 thích bài này.
 4. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Bài 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
  B1: Nhập chiều dài và chiều rộng
  B2: s <- s*b
  p <- (a+b)*2
  B3: In kq ra màn hình và kết thúc
  Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình tam giác
  B1: Nhập độ dài 3 cạnh và chiều cao
  B2: s <- cạnh đáy*h
  p <- a+b+c
  B3: In ra màn hình kq và kế thúc
  Bài 3: Chu vi và diện tích hình vuông
  B1: Nhập cạnh
  B2: s <- a*a
  p <- a*4
  B3: In kq và kết thúc
  Bài 4: Tính chu vi và diện tích hình tròn
  B1: Nhập bán kính
  B2: s <- r*r*pi
  p <- 2*r*pi
  B3: In kq và kết thúc
   
 5. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Đức Nhật thích bài này.
 6. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Cái phần :6:2 là lấy 6 chữ số phần nguyên và 2 phần thập phân (Hình như là vậy, nếu nhớ không lầm :p)
   
  Mart Hugon thích bài này.
 7. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Nghĩa là kq in ra là 1 số chỉ được lấy 6 chữ số phần nguyên và 2 chữ số phần thập phân á???
   
  Đức Nhật thích bài này.
 8. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Hình như là vậy, nếu không thì dãy số sau RẤT dài :))
   
  Mart Hugon thích bài này.
 9. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Cảm ơn nha cái tin 8 này vớ vẩn khó hiểu lắm
  Không có SGK là t không biết làm
   
  Đức Nhật thích bài này.
 10. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Cho hỏi thêm cái này là gì?
   
  Đức Nhật thích bài này.
 11. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Đó là một kiểu dữ liệu số nguyên, có giới hạn từ -2147483648 -> 2147483648
   
  Mart Hugon thích bài này.
 12. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Hình như k có trong SGK
   
 13. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  Ở bài câu lệnh lặp có nhé!
   
 14. Mart Hugon

  Mart Hugon CTV CLB Hội họa Cộng tác viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,500
  Điểm thành tích:
  236
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Teitan Tokyo

  Thảo nào bài này t chưa học
   
  Đức Nhật thích bài này.
 15. Trương Văn Trường Vũ

  Trương Văn Trường Vũ TMod Vật Lí

  Bài viết:
  326
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Huệ

  k phải bạn nha cái :6 là cách ra 6 ô trc khi viết số
  :2 là số chữ số thập phân của số đó là 2
   
 16. Đức Nhật

  Đức Nhật TMod Cộng Đồng

  Bài viết:
  1,364
  Điểm thành tích:
  379
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  À
  :) Vận nếu nhập mảnh á anh, s:6 là các giá trị của s cách nhau 6 ô phải ko ạ?
   
  Trương Văn Trường Vũ thích bài này.
 17. Trương Văn Trường Vũ

  Trương Văn Trường Vũ TMod Vật Lí

  Bài viết:
  326
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Huệ

  ukm
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->