Câu hỏi lí thuyết tổng hợp

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi ngobaochauvodich, 25 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 4,437

?

Ôn lí thuyết tổng hợp ĐH 2012

Poll closed 3 Tháng bảy 2012.
 1. Quan trọng (do chiếm nhiều câu trong đề ĐH)

  0 vote(s)
  0.0%
 2. không cần thiết

  0 vote(s)
  0.0%

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Câu 1. Cho các phản ứng sau:
  (a) CuO + HCl (đặc) → (b) K2Cr2O7 + HCl (đặc) →
  (c) Cu + NaNO3 + HCl → (d) Zn + H2SO4 (loãng) →
  (e) Mg + HNO3(loãng) → (g) CaCO3 + HNO3 (đặc) →
  (h) FeCO3 + H2SO4 (loãng) → (i) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 (loãng) →
  Số phản ứng mà ion H+ của axit đóng vai trò chất oxi hóa là
  A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

  Câu 2. Cho các phát biểu sau:
  (a) Dung dịch natri isopropylat trong nước có thể làm quì tím hóa xanh.
  (b) Dung dịch axit axetic có thể hòa tan được CuO tạo thành dung dịch có màu xanh.
  (c) Oxi hóa ancol bậc một bằng CuO (to) thu được xeton.
  (d) Naphtalen tham gia phản ứng thế brom khó hơn so với benzen.
  (e) Phản ứng tách H2O từ ancol etylic dùng để điều chế etilen trong công nghiệp.
  (g) Benzen có thể tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng clo.
  Số phát biểu đúng là
  A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

  Câu 3:Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (a) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.
  (b) Cho Cl2 tác dụng với toluen trong điều kiện chiếu sáng (không có xúc tác).
  (c) Sục khí HI vào dung dịch FeCl3.
  (d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl.
  (e) Sục khí axetilen vào dung dịch brom trong dung môi CCl4.
  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
  A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

  Câu 4:Hợp chất T được tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim R và X (số hiệu nguyên tử của R nhỏ hơn số hiệu nguyên tử của X). Tổng số hạt mang điện trong một phân tử T là 20. Phát biểu sai là:
  A. Hợp chất T có thể tạo được liên kết hiđro với nước.
  B. Trong các hợp chất với các nguyên tố khác, R có thể có số oxi hóa bằng -1.
  C. Ở trạng thái kích thích, nguyên tử nguyên tố X có 5 electron độc thân.
  D. Trong phân tử T, nguyên tố X ở trạng thái lai hóa sp3.

  Câu 5:. Cho dãy các chất: benzyl axetat, vinyl axetat,metyl fomat, anlyl clorua, phenyl fomat, isopropyl clorua, triolein. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là
  A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

  Câu 6:. Cho các phát biểu sau:
  (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt saccarozơ và mantozơ.
  (b) Có thể phân biệt saccarozơ và mantozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
  (c) Trong dung dịch, saccarozơ và mantozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
  (d) Trong dung dịch, saccarozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
  (e) Trong môi trường bazơ, saccarozơ và mantozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
  (g) Trong phân tử saccarozơ có nhóm -OH hemiaxetal.
  Số phát biểu đúng là
  A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

  Câu 7. Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.
  (b) Cho dung dịch Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc dung dịch Na[Al(OH)4].
  (c) Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch FeCl3.
  (d) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4.
  (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.
  (g) Sục khí H2S vào dung dịch SO2.
  (h) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3.
  Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
  A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

  Câu 8 Cho dãy các chất: Cr(OH)3, CrO3, ZnO, Ca(HCO3)2, Al(OH)3, CrO, CO2, NO2, P2O5, N2O5, PCl5, Al4C3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, nguội là
  A. 10. B. 11. C. 9. D. 12.

  Câu 9. Trong các thí nghiệm sau:
  (a) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.
  (b) Nhiệt phân amoni nitrit.
  (c) Cho NaClO tác dụng với dung dịch HCl đặc.
  (d) Cho khí H2S tác dụng với dung dịch FeCl3.
  (e) Cho khí NH3 tác dụng với khí Cl2.
  (g) Cho dung dịch H2O2 tác dụng với dung dịch chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng).
  (h) Sục khí O2 vào dung dịch HBr.
  (i) Cho NaI tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng.
  (k) Cho SiO2 tác dụng với Na2CO3 nóng chảy.
  Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
  A. 5 B. 8 C. 7 D. 6

  Câu 9: Cho các chất: isobutan, isobutilen, isopren, vinyl axetilen, đivinyl, metylxiclopropan, toluen, naphtalen, xiclohexan, xiclohexen. Trong số các chất trên, số chất phản ứng được với nước brom là
  A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.

  Câu 10:phát biểu không đúng là:
  A. Vật liệu compozit, vật liệu nano, vật liệu quang điện tử là những vật liệu mới có nhiều tính năng đặc biệt.
  B. Các khí SO2, NO2 gây mưa axit, khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính còn hợp chất CFC gây thủng tầng ozon.
  C. Các chất: Penixilin, amphetamin, erythromixin thuộc loại thuốc kháng sinh, còn: Seduxen, moocphin, ampixilin thuộc loại chất gây nghiện.
  D. Việc sử dụng các chất: Fomon, ure, hàn the, phân đạm trong bảo quản và chế biến thực phẩm là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Câu 11: . Phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Tính axit của HF yếu hơn tính axit của HI.
  B. Nhiệt độ sôi của hiđro florua cao hơn nhiệt độ sôi của hiđro clorua.
  C. Tính khử của HCl mạnh hơn tính khử của HBr.
  D. Bán kính của ion F- nhỏ hơn bán kính của ion Cl-.

  (Còn tiếp)
   
 2. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  Câu 1: Để H+ là chất oxi hóa thì H+ ->H2. Nên chỉ có d. =>A.1
  Câu 2: Các câu đúng là a, b. =>C.2
  Câu 3. a,b, c, e. =>B.4

  Kiến thức mình ko vững lắm nên có thể sai nhiều @@.
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng ba 2012

CHIA SẺ TRANG NÀY