English THCS Câu hỏi đuôi

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,036
301
18
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
1/ It's hardly rained at all this summer, .is it. ?
2/ She's never go skiing, is she?????????
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom