Cách gõ công thức Hóa Học khi viết bài!

Thảo luận trong 'Phòng tin tức' bắt đầu bởi tramngan, 28 Tháng sáu 2007.

Lượt xem: 19,660

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. tramngan

  tramngan Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  1. Chỉ số
  Mã:
  C_nH_{2n}
  thì được [tex]C_nH_{2n}[/tex]
  2. Phản ứng cháy
  Mã:
  C_nH_2n+\frac{3n}{2}O_2 \to nCO_2\uparrow + nH_2O
  thì ta được
  [tex]C_nH_2n+\frac{3n}{2}O_2 \to nCO_2\uparrow+nH_2O[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \uparrow
  là [tex]\uparrow[/tex]
  3. Phản ứng oxi hoá
  Mã:
  CH_2=CH_2+\frac{1}{2}O_2 {-------\to}\limits^{CuCl_2}CH_3CHO
  ta được
  [tex]CH_2=CH_2+\frac{1}{2}O_2 {-------\to}\limits^{CuCl_2}CH_3CHO[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  {-------\to}\limits^{CuCl_2}
  là [tex]{-------\to}\limits^{CuCl_2}[/tex]
  Với mấy điều kiện đơn giản thì
  Mã:
  \to\limits^{t^o}
  là [tex]\to\limits^{t^o}[/tex]

  Tuy nhiên, các bạn nên hạn chế việc sử dụng dạng mũi tên kiểu này [tex]-----\to[/tex] vì nó chỉ dùng khi phản ứng chưa cân bằng.

  Các bạn có thể thay bằng [tex]\rightarrow[/tex]
  Mã:
  \rightarrow
  Hay [tex]\longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longrightarrow
  4. Phản ứng thuận nghịch
  Mã:
  Al_4C_3+12H_2O \rightleftharpoons 4Al(OH)_3\downarrow + 3CH_4\uparrow
  ta đc[tex]Al_4C_3+12H_2O \rightleftharpoons 4Al(OH)_3\downarrow + 3CH_4\uparrow[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \downarrow
  là [tex]\downarrow[/tex]
  Mã:
  \rightleftharpoons
  là [tex]\rightleftharpoons[/tex]
  5. Ghi chữ rõ ràng trên điều kiện
  Mã:
  { - - - - - - - - \to }\limits^{{\text{www.hocmai.vn}}}
  ta đc
  [tex]{ - - - - - - - - \to }\limits^{{\text{www.hocmai.vn}}}[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \text{www.hocmai.vn}
  là [tex]\text{www.hocmai.vn}[/tex]
  khác với
  Mã:
  www.hocmai.vn
  là [tex]www.hocmai.vn[/tex]

  ------------------------
  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ tex]_mã công thức_[/tex]


  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải gõ lệnh.


  [​IMG]
   
 2. tramngan

  tramngan Guest

  6. Công thức cấu tạo
  ta được
  [tex]\matrix{{-CH_2 }&{- C}&{=CH}&{-CH_2-}\cr{}&|&{}&{}\cr{}&{CH_4 }&{}&{}\cr}[/tex]

  Hay là [tex]\matrix{6&{CH_3}&4&3&2&1\cr{}&|&{}&{}&{}&{}\cr{CH_3-}&C&{-CH_2}&{-C}&{=CH}&{-CH_3}\cr{}&|&{}&|&{}&{}\cr{}&{CH_3}&{}&{C_2H_5}&{}&{}\cr}[/tex]
  NOTE: Nếu chỉ một kí tự thì không cần trong {}: ví dụ như là dâú nối | thì chỉ cần | chứ kô cần {|}

  Đây chính là thiết lập ma trận.

  ----------------------

  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ TEX] chèn mã công thức vào đây [/TEX]
  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải goc lệnh.

  [​IMG]
   
 3. tramngan

  tramngan Guest

  Cách viết liên kết 3
  Công thức hóa học của axetilen là [tex]HC\equiv CH[/tex]
  Mã:
  HC\equiv CH
  Cách viết đồng vị
  Đồng vị của hidro (Đơ-tơ-ri) [tex]^2_1H[/tex]
  Mã:
  ^2_1H
  Tổng hợp về mũi tên
  [tex]\leftarrow[/tex]
  Mã:
  \leftarrow
  [tex]\rightarrow[/tex]
  Mã:
  \rightarrow
  [tex]\longleftarrow[/tex]
  Mã:
  \longleftarrow
  [tex]\longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longrightarrow
  [tex]\Leftarrow[/tex]
  Mã:
  \Leftarrow
  [tex]\Rightarrow[/tex]
  Mã:
  \Rightarrow
  [tex]\Longleftarrow[/tex]
  Mã:
  \Longleftarrow
  [tex]\Longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Longrightarrow
  [tex]\leftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \leftrightarrow
  [tex]\Leftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Leftrightarrow
  [tex]\longleftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longleftrightarrow
  [tex]\Longleftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Longleftrightarrow
  [tex]\leftharpoonup[/tex]
  Mã:
  \leftharpoonup
  [tex]\rightharpoonup[/tex]
  Mã:
  \rightharpoonup
  [tex]\leftharpoondown[/tex]
  Mã:
  \leftharpoondown
  [tex]\rightharpoondown[/tex]
  Mã:
  \rightharpoondown
  [tex]\uparrow[/tex]
  Mã:
  \uparrow
  [tex]\downarrow[/tex]
  Mã:
  \downarrow
  [tex]\Uparrow[/tex]
  Mã:
  \Uparrow
  [tex]\Downarrow[/tex]
  Mã:
  \Downarrow
  [tex]\updownarrow[/tex]
  Mã:
  \updownarrow
  [tex]\Updownarrow[/tex]
  Mã:
  \Updownarrow
  [tex]\nearrow[/tex]
  Mã:
  \nearrow
  [tex]\nwarrow[/tex]
  Mã:
  \nwarrow
  [tex]\searrow[/tex]
  Mã:
  \searrow
  [tex]\swarrow[/tex]
  Mã:
  \swarrow
  [tex]\rightleftharpoons[/tex]
  Mã:
  \rightleftharpoons

  ----------------------

  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ TEX] chèn mã công thức vào đây [/TEX]
  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải goc lệnh.

  [​IMG]
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY