Sử Các cuộc cách mạng tư sản

Thảo luận trong 'Cùng suy ngẫm' bắt đầu bởi keepmoving_forward, 6 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 33,764

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Cập nhật nơi ở để "tìm bạn đồng hương" nhanh hơn


  Mọi người giải giùm mình mấy câu sử này giùm, thứ 3 mình thi goy

  1, Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
  2, Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
  3, Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?
  4, Các tổ chức độc quyền hình thành như thế nào?
  5, Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng Hà Lan
  6, Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân và chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
  7, Vì sao kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX phát triển vượt bậc
   
 2. Thanks mình nhé!

  ;)Câu 1:
  +Kết quả :
  -Cuộc chiến tranh kết thúc, Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.
  -Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước cộng hoà liên bang, đứng đầu là Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội nắm quyền lập pháp.
  TỔNG THỐNG GIỮ QUYỀN HÀNH PHÁP
  Năm 2009, Barack Obama trở thành vị tổng thống lần thứ 44 và hiện tại của Hợp chúng quốc Mĩ
  Quốc huy và con dấu của Tổng thống Mỹ
  +Ý nghĩa :
  -Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là cuộc CMTS, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc : lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho CNTB phát triển.
  -Tuy nhiên, cũng như CMTS Anh, cuộc CM này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng gì.
  CMTS 2 nhiệm vụ: lật đổ thực dân, đưa CNTB phát triển
   
 3. Ấn đúng dùm mình nhé! Thanks!

  * Ý nghĩa:
  -Đều lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển.
  -Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.
  -Đều có ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quốc tế to lớn.
  * Hình thức cách mạng:
  CMTS pháp vừa nội chiến vừa chống ngoại xâm.
  * Giai cấp lãnh đạo:
  CMTS Pháp chỉ có giai cấp tư sản
  * Diễn biến :
  CMTS Pháp có tiến hành bầu cử, có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, có ban hành hiến pháp 1791, 1793.
  * Tính chất:
  CMTS Pháp là cuộc CMDCTS triệt để vì đã xoá bỏ mọi tàn dư chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.
   
 4. nghgh97

  nghgh97 Guest

  *Kết quả:
  -Chiến tranh kết thúc, Anh phải thừa nhận sự độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.
  -Năm 1787 Mĩ ban hành hiến pháp quy định Mĩ là nước cộng hoà liên bang, đứng đầu là tổng thống nắm quyền hành pháp, quốc hội nắm quyền lập pháp.
  *Ý nghĩa:

  -Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là 1 cuộc cách mạng tư sản đã thực hiện được 2 nhiệm vụ quan trọng cùng 1 lúc:
  +Lật đổ ách thống trị của thực dân
  +Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
  [SIZE=4]-Đây là 1 cuộc cách mạng không triệt để vì chỉ c[SIZE=4]ó giai cấp tư sản và chủ nô được hưởng quyền lợi trong khi người [SIZE=4]dân lao động không được hưởng gì.[/SIZE][/SIZE][/SIZE]

   
 5. nghgh97

  nghgh97 Guest

  -Cách mạng tư sản Pháp lật đổ được phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xoá bỏ mọi trở ngại trên con đường phát triển theo chủ nghĩa tư bản.
  -Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng lên đến đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh.
  -Đây là cuộc cách mạng triệt để nhất nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi của nhân dân, chưa xoá bỏ hoàn toàn được chế độ phong kiến và chỉ có giai cấp tư sản được hưởng lợi.
   
 6. nghgh97

  nghgh97 Guest

  Các hệ quả của cách mạng công nghiệp:
  *Kinh tế:
  -Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
  -Nâng cao năng suất lao động
  -Hình thành các trung tâm công nghiệp, thành phố lớn
  *Xã hội:
  -Hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản mau thuẫn với nhau sâu sắc dẫn đến cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản.
   

CHIA SẺ TRANG NÀY