Poll Results: bạn nghĩ sao về PP mới này

Members who voted for 'B- Khá hay , thực hiện tôi sẽ tham gia'