Bài trắc nghiệm về nhận biết>>>>>>>>>

C

cvn108108

D

dinhan

là A bạn ah
cái thứ nhất với dd NH3 là pu axit+ bazo
cái thứ hai là axit + muối => muối mới + axit yếu hoặc dễ bay hơi ( ở đây là nước+ CO2)
cái thứ 3 là pư tráng gương
cái cuối axit + kim loại( trước H2 )
 
P

phanhuuduy90

HCOOH + Na2SO4---->HCOONa +H2SO4
H2SO4 cực mạnh tác dụng ngay với HCOONa-->cho lại những chất ban đầu hhjjjjjj
. thật ra nói thế thôi ,chứ phản ứng giữa muối + axit... xảy ra khi chất tạo thành phải có kết tủa(không tan trong axit) hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu
ví dụ Na2CO3 +2HCOOH --->2HCOONA +CO2 +H2O(phản ứng xảy ra do có chất bay hơi CO2)
Na2S + 2HCOOH --->2HCOONa +H2S(khí)
AgNO3 + HCL --->AgCL(không tan trong HNO3) + HNO3
 
P

phanhuuduy90

TO: cvn108108
Bạn nên post bài cùng một topic , chứ không nên mở topic mới nhiều vậy
Mod sẽ xóa đấy , :D :D
 
C

cvn108108

TO: cvn108108
Bạn nên post bài cùng một topic , chứ không nên mở topic mới nhiều vậy
Mod sẽ xóa đấy ,
_________________
Hãy khơi nguồn sáng tạo của chính mình

OK
 
Top Bottom