Hóa 9 bài toán tổng hợp

TNgoc2007

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
23
29
6
14
Hậu Giang
THCS Lê Quí Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Trộn 100g dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100g dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A có khối lượng m (dd A) < 200g. Cho 100g dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi phản ứng xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dich lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D.
a) Hãy xác định công thức muối sunfat kim loại kiềm ban đầu.
b) Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch A và dung dịch D.
c) Dung dịch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng được với những chất nào dưới đây? Viết các PTPƯ: Na2CO3 ; Ba(HCO3)2 ; Al2O3 ; NaAlO2 ; Na ; Al ; Ag ; Ag2O
Mong mọi người giải giúp mik, mik cảm ơn nha!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
Trộn 100g dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100g dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A có khối lượng m (dd A) < 200g. Cho 100g dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi phản ứng xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dich lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D.
a) Hãy xác định công thức muối sunfat kim loại kiềm ban đầu.
b) Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch A và dung dịch D.
c) Dung dịch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng được với những chất nào dưới đây? Viết các PTPƯ: Na2CO3 ; Ba(HCO3)2 ; Al2O3 ; NaAlO2 ; Na ; Al ; Ag ; Ag2O
Mong mọi người giải giúp mik, mik cảm ơn nha!
Trộn 100g dd muối sunfat với 100g dd NaHCO3 thu đc dd A có mdd < 200 => muối sunfat là muối axit: MHSO4. Khối lượng dd hao hụt là do pu tạo CO2 thoát ra khỏi dd
2MHSO4 + 2NaHCO3 => M2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
Đặt nMHSO4 = a = 13,2 / (M+97)
Tất cả lượng SO4 dù ở dạng muối nào cũng sẽ tạo kết tủa với Ba2+
A + 0,1 mol BaCl2: dư muối sunfat
Thêm tiếp 0,02 mol BaCl2 (tổng BaCl2 đã dùng là 0,12 mol) thì BaCl2 dư
=> 0,1 < nMHSO4 < 0,12
=> 0,1 < a < 0,12
=> 0,1 < 13,2/(M+97) < 0,12
=> 13 < M < 35 => M = 23 => M là Na => muối sunfat là NaHSO4: 0,11 mol > nNaHCO3 (=0,05)
=> dd A gồm: Na2SO4: 0,05 mol, NaHSO4 dư: 0,06 mol
mCO2 thoát ra = 44.nCO2 = 44. 0,05 = 2,2g
m(ddA) = 100 + 100 - 2,2 = 197,8g

Dd D gồm BaCl2 dư và NaCl
nBaCl2 dư = 0,12 - (nNa2SO4 + nNaHSO4 dư trong A) = 0,12 - (0,05 + 0,06) = 0,01 mol
BT Na: nNaCl = 2nNaSO4 + n(NaHSO4 dư trong A) = 0,16 mol
m(dd D) = m(dd A) + tổng m(dd BaCl2) - mBaSO4 = 197,8 + 120 - 0,11.233 = 292,17 g

Áp dụng CT C% = m(chất tan) * 100 / m(dd) tính C% của các chất trong dd A và D
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
929
1,123
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
NaHSO4 td được hết các chất trên nha
NaHSO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + NaHCO3
2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 -> BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
6NaHSO4 + Al2O3 -> Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O
H2O + NaHSO4 + NaAlO2 -> Al(OH)3 + Na2SO4
NaHSO4 + Na -> Na2SO4 + 1/2H2
6NaHSO4 + 2Al -> Al2(SO4)3 + 3H2 + 3Na2SO4
2NaHSO4 + 2Ag -> Ag2SO4 + Na2SO4 + H2
2NaHSO4 + Ag2O -> Ag2SO4 + Na2SO4 + H2O
 
Top Bottom