English THCS Bài tập

L

linhlovely2002

bài 1 là dạng thì hiện tại tiếp diễn chỉ cần thêm ing vào thôi
============================================
còn bài 2 là điền các đoạn hội thoại
====================================
 
Top Bottom