Vật lí 11 Bài tập

L

love.rain36

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau một lục f.Người ta thay đổi các yếu tố q1,q2,r thấy lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi.Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào?
A.q1'=-q1;q2'=2q2;r'=r/2 B.q1'=q1/2;q2'=-2q2;r'=2r
C.q1'=-2q1;q2'=2q2;rs=2r D.Các yếu tố không đổi
Bài2:Hai quả cầu nhỏ bàng kim loại giống hệt nhau tích điện dương treo trên hai sợi dây mảnh cùng chiều dài vào cùng một điểm .Khi hệ cân bàng thì góc hợp bởi hai dây treo la 2anpha.Sau đó cho chúng tiếp xúc với nhau rồi buông ra,để chúng cân bàng thi góc lệch bây giờ la 2anpha'.So sanh anpha va anpha'
A.anpha>anpha' B.anpha<anpha'
C.anpha=anpha' D anpha có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn anpha'
giải giùm mình nha.Tks:-*
 
Last edited by a moderator:
M

mavuongkhongnha

Bài2:Hai quả cầu nhỏ bàng kim loại giống hệt nhau tích điện dương treo trên hai sợi dây mảnh cùng chiều dài vào cùng một điểm .Khi hệ cân bàng thì góc hợp bởi hai dây treo la 2anpha.Sau đó cho chúng tiếp xúc với nhau rồi buông ra,để chúng cân bàng thi góc lệch bây giờ la 2anpha'.So sanh anpha va anpha'
A.anpha>anpha' B.anpha<anpha'
C.anpha=anpha' D anpha có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn anpha'

%%-khi chưa tiếp xúc , điện tích của các quả cầu là q1,q2 .

vì [TEX]\alpha [/TEX] nhỏ => [TEX] sin\alpha =tan \alpha[/TEX]

@ta có:

[TEX]tan\alpha=\frac{F}{P}=\frac{k.q1.q2}{P.r^2} (1)[/TEX]

@lại có :

[TEX]tan\alpha=sin\alpha=\frac{r}{2l}=>r=2.l.tan\alpha (2)[/TEX]

từ (1) và (2) => [TEX]tan^3\alpha=\frac{k.q1.q2}{4.P.l^2}[/TEX]

%%-sau tiếp xúc điện tích của mỗi quả cầu là [TEX]q=\frac{q1+q2}{2}[/TEX]

làm tương tự như trên ta có :

[TEX]r'=2.l.tan\alpha'[/TEX]
[TEX]tan\alpha'=\frac{F'}{P}=\frac{k.(\frac{q1+q2}{2})^2}{P.r^2}[/TEX]

từ đó => [TEX]tan^3\alpha'=\frac{k.(\frac{q1+q2}{2})^2}{4.P.l^2}[/TEX]

%%-xét tỉ số

[TEX]\frac{tan^3\alpha'}{tan^3\alpha}=\frac{(\frac{q1+q2}{2})^2}{q1.q2}[/TEX]

cậu hãy so sánh tử với mẫu

[TEX]=> (\frac{q1+q2}{2})^2 >q1.q2 [/TEX]

[TEX]=> tan^3\alpha'> tan^3\alpha=> \alpha'> \alpha [/TEX]

chọn đáp án B

bài 1 nhường các bạn ;)
 

ontinhoc

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
26
12
71
19
Sóc Trăng
%%-khi chưa tiếp xúc , điện tích của các quả cầu là q1,q2 .

vì [TEX]\alpha [/TEX] nhỏ => [TEX] sin\alpha =tan \alpha[/TEX]

@ta có:

[TEX]tan\alpha=\frac{F}{P}=\frac{k.q1.q2}{P.r^2} (1)[/TEX]

@lại có :

[TEX]tan\alpha=sin\alpha=\frac{r}{2l}=>r=2.l.tan\alpha (2)[/TEX]

từ (1) và (2) => [TEX]tan^3\alpha=\frac{k.q1.q2}{4.P.l^2}[/TEX]

%%-sau tiếp xúc điện tích của mỗi quả cầu là [TEX]q=\frac{q1+q2}{2}[/TEX]

làm tương tự như trên ta có :

[TEX]r'=2.l.tan\alpha'[/TEX]
[TEX]tan\alpha'=\frac{F'}{P}=\frac{k.(\frac{q1+q2}{2})^2}{P.r^2}[/TEX]

từ đó => [TEX]tan^3\alpha'=\frac{k.(\frac{q1+q2}{2})^2}{4.P.l^2}[/TEX]

%%-xét tỉ số

[TEX]\frac{tan^3\alpha'}{tan^3\alpha}=\frac{(\frac{q1+q2}{2})^2}{q1.q2}[/TEX]

cậu hãy so sánh tử với mẫu

[TEX]=> (\frac{q1+q2}{2})^2 >q1.q2 [/TEX]

[TEX]=> tan^3\alpha'> tan^3\alpha=> \alpha'> \alpha [/TEX]

chọn đáp án B

bài 1 nhường các bạn ;)
Bạn ơi sao sin a=tan a được thế??
 
Top Bottom