Địa 6 Bài tập về kinh tuyến, vĩ tuyến và Trái Đất

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,954
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến
A. Tây. B. Nam. C. Đông. D. Bắc
2. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10 độ , ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả …….kinh tuyến.
A. 26 B. 36 C. 46 D. 56
3. Kinh tuyến nào sau đây đối diện với kinh tuyến gốc?
A. 90 độ . B. 180 độ. C. 270 độ. D. 360 độ
4. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả….. vĩ tuyến.
A. 161 B. 171 C. 181 D. 191
5. Khoảng cách 5cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 thì tương ứng ngoài thực tế là
A. 10km. B. 20km. C. 30km. D. 40km
6. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 7,5 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là:
A. 1: 700.000. B. 1: 1.000.000. C. 1: 1.400.000. D. 1: 1.500.000
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,575
644
18
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
1. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến
A. Tây. B. Nam. C. Đông. D. Bắc
2. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10 độ , ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả …….kinh tuyến.
A. 26 B. 36 C. 46 D. 56
3. Kinh tuyến nào sau đây đối diện với kinh tuyến gốc?
A. 90 độ . B. 180 độ. C. 270 độ. D. 360 độ
4. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả….. vĩ tuyến.
A. 161 B. 171 C. 181 D. 191
5. Khoảng cách 5cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 thì tương ứng ngoài thực tế là
A. 10km. B. 20km. C. 30km. D. 40km
6. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 7,5 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là:
A. 1: 700.000. B. 1: 1.000.000. C. 1: 1.400.000. D. 1: 1.500.000

1. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến
A. Tây. B. Nam. C. Đông. D. Bắc
2. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.
Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10 độ , ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả …….kinh tuyến.
A. 26 B. 36 C. 46 D. 56
3. Kinh tuyến nào sau đây đối diện với kinh tuyến gốc?
A. 90 độ . B. 180 độ. C. 270 độ. D. 360 độ
4. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả….. vĩ tuyến.
A. 161 B. 171 C. 181 D. 191
5. Khoảng cách 5cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 thì tương ứng ngoài thực tế là
A. 10km. B. 20km. C. 30km. D. 40km
Thực tế...: 5 x 200000=10 000000cm = 10 km
6. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 7,5 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là:
A. 1: 700.000. B. 1: 1.000.000. C. 1: 1.400.000. D. 1: 1.500.000
* Cách tính: Đổi 105 km = 10500000 cm.=> Tỉ lệ: 10500000: 15= 700000 cm
 
Top Bottom