Hóa 12 bài tập về fe

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,685
5,951
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,463
5,256
1,049
28
Cho 8,3 gam hỗn hợp Al , Fe vào 600 ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X và thu được 5,6 lít khí, cho dung dịch X tác dụng hết với 500ml dung dịch KMnO4 x mol/lít trong H2SO4. Giá trị của x là bao nhiêu?

Gọi a, b là mol Al, Fe => 27a + 56b = 8,3
Mol H2: 1,5a + b = 0,25
=> a = b = 0,1
Mol HCl phản ứng = 2mol H2 = 0,5
Mol HCl dư = 0,1
5 FeCl2 + KMnO4 + 8 HCl -> 5 FeCl3 + KCl + MnCl2 + 4 H2O
-----------------0,0125------0,1
Mol KMnO4 = 0,5x = 0,0125 => x = 0,025
 

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,685
5,951
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Gọi a, b là mol Al, Fe => 27a + 56b = 8,3
Mol H2: 1,5a + b = 0,25
=> a = b = 0,1
Mol HCl phản ứng = 2mol H2 = 0,5
Mol HCl dư = 0,1
5 FeCl2 + KMnO4 + 8 HCl -> 5 FeCl3 + KCl + MnCl2 + 4 H2O
-----------------0,0125------0,1
Mol KMnO4 = 0,5x = 0,0125 => x = 0,025
cho dung dịch X tác dụng hết với 500ml dung dịch KMnO4 x mol/lít trong H2SO4.
Đề bài cho là dung dịch X tác dụng với KMnO4 trong H2SO4 nên em nghĩ là sẽ có 2 phản ứng :
phản ứng thứ nhất là của FeCl2 + KMnO4 + H2SO4
phản ứng thứ 2 là của HCl dư + KMnO4 + H2SO4
nhưng em là như vậy lại không ra đáp án :(
mà đáp án của chị ra cũng không đúng ạ
 
Top Bottom