bài tập photpho

N

ngocmaithuyduong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 6,975 g photpho vào bình kín chứa v lít Ò và Cl2 có M trung bình bằng 49,875 thu được 21,9375 gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn , hòa tan X vào nước dư thu được dung dịch Y. trung hòa vừa đủ dung dịch Y cần x mol NaOH . giá trị của x là
mọi người giúp em bài này với ạ:confused::mad:%%-:)>-
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

cho 6,975 g photpho vào bình kín chứa v lít Ò và Cl2 có M trung bình bằng 49,875 thu được 21,9375 gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn , hòa tan X vào nước dư thu được dung dịch Y. trung hòa vừa đủ dung dịch Y cần x mol NaOH . giá trị của x là

Khối lượng khí: 21,9375-6,975=14,9625g --> số mol khí: 0,3mol
$n_{O_2}=0,1625 mol$
$n_{Cl_2}=0,1375mol$

Gọi xmol $P^{+3}$ ymol $P^{+5}$
--> $\begin{cases} x+y=\dfrac{6,975}{31} \\ 3x+5y=0,925 \end{cases} \rightarrow x=0,1, y=0,125mol$
--> $n_{H_3PO_3}$=0,1mol --> $n_{NaOH}$=0,2mol
--> $n_{H_3PO_4}$=0,125mol --> $n_{NaOH}$=0,375mol
Số mol NaOH trung hòa Y là 0,575mol
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom