Cùng bạn ôn thi học kỳ 1

[Bài tập] Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi sakura_thix_sasuke, 11 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 32,599

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [Bình chọn] Hoạt động ẤN TƯỢNG nhất HMF năm 2017


  Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ - Một phần rất rất quan trọng trong Toán học nói chung và Toán 8 nói riêng, chúng ta phải nhớ mãi 7 hằng đẳng thức, đem chôn theo cả khi xuống mồ luôn đó, mà muốn nhớ lâu thì chúng ta phải cố gắng làm thêm nhiều bài tập, t lập topic này để post bài tập về chủ đề này nà ^.~
  Bài 1: Mờ ngoặc:

  a, (4x-1)(4x+1)
  b, (a^2+b^2)(a^2-b^2)
  c, (1-x)(1+x)(1+x^2)
  d, (2a+3c)(4a^2-6ac+9c^2)
  e, (5x-y)(25x^2+5xy+y^2)
  Bài 2: Tìm x biết
  a, (2x+3)^2-(2x+1)(2x-1)=22
  b, (4x+3)(4x-3)-(4x-5)^2=46
  c, 8x^3+12x^2+6x+1=27
  d, 1-9x+27x^2-27x^3=64
  e, (x+2)(x^2-2x+4)-x(x-3)(x+3)=26
  f, 5x(x-3)^2-5(x-3)^3+15(x+2)(x-2)=5
  Bài 3: Tính
  A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-99^2+100^2
  B=1^2-2^2+3^2-4^2+...-2004^2+2005^2
  C= (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)(2^32+1)-2^64
  Bài 4: Cho x=11...15 ( Với n chữ số 1)
  Và y=11...19 ( Với n chữ số 1)
  C/m: xy+4 là 1 số chính phương
  Bài 5: C/m: a, (742^3-692^3) chia hết cho 200
  b, 685^3+315^3 chia hết cho 25 000
  P/s: Mấy bài này đơn giản quá trời, mình làm xong hết. Nhưng mình mới lên lớp 8 nà, mới nghĩ ra được vài bài, nên thông cảm nhaz! Latex cũng hư mất tiu òy, chịu khó nhìn kĩ zỵ ^.~
   
 2. cchhbibi

  cchhbibi Guest

  1, a, 16x^2-1
  b, a^4-b^4
  c, 1-x^4
  d, 8a^3+27c^3
  e, 125x^3-y^3
  2, x=1
  b, x=2
  c, x=1
  d, x=-1
  e, x=2
  f, ko có x t/m
  3, 4:http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=112191
  5, a, sai đề
  b, 685^3+315^3=(685+315)(685^2+685.315+315^2)=1000(685^2+685.315+315^2)
  các số hạng trong ngoặc đều chia hết cho 25 nên 685^3+315^3 chia hết ho 25000
   
 3.  
 4. To cchhbibi, 4a ko sai đề đâu:

  x=11...15=11...17-2
  y=11...19=11...17+2
  -> xy+4=(11...17-2)(11...17+2)+4=11...17^2-4+4

  =[TEX]11...17^2[/TEX] là số chính phương.
   
 5. Mình thấy mấy bài này cũng không khó lắm nhưng rất hay và bổ ích!!!!!!
  Bài 6 chỉ cần thử mấy trường hợp là ra ngay hướng làm !!!!!
  rất tiếc các bạn đã giải hết roài!!!!
  à sorry( các chị vì năm nay em mới lên lớp 7)
   
 6. [I]Có ai nghĩ dùm tớ bài khó hơn k? T mới lên lớp 8 sao nghĩ bài khó đc?
  Bài 1: Chứng minh
  a, x^2+4x+5\geq1
  b, x^2+x+1\geq3/4
  c, -x^2-2x+3 <=4
  d, 2x^2+6x+5\geq\ 1/2
  Bài 2: Tìm gtrị nhỏ nhất của các biểu thức
  a, x^2-4x+7
  b, x^2+8x
  c, x^2-x+1
  d, 2x^2+4x+15
  Bài 3: Tìm gtrị lớn nhất của các biểu thức
  a, -x^2+6x-15
  b, -2x^2+8x-15
  c, -3x^2+2x-1
  [/I]
   
 7. myanhkool

  myanhkool Guest

  Thế mình giải nhá:
  Bài 1:
  a,[TEX]{x}^{2}[/TEX]+4x+5=[TEX]{x}^{2}[/TEX]+2x.2+4+1=[TEX]({x+2})^{2}+1 \geq 1[/TEX]
  b, [TEX]{x}^{2}[/TEX]+x+1=[TEX]{x}^{2}[/TEX] +[TEX]\frac{1}{2}x.2[/TEX] +[TEX]\frac{1}{4}+\frac{3}{4}[/TEX]
  = [TEX]({x+1/2})^{2}[/TEX]+[TEX]\frac{3}{4}[/TEX][TEX] \geq[/TEX] 3/4
  c,[TEX] -{x}^{2}[/TEX]-2x+3=-[TEX]({x}^{2}+2x-3)[/TEX]= -([TEX]{x}^{2}[/TEX]+2x+1-1-3)

  = - [TEX](({x+1})^{2}-4)[/TEX] [TEX] \leq[/TEX] 4
  d,[TEX] {2x}^{2}[/TEX]+6x+5= 2([TEX]{x}^{2}[/TEX]+3x+5/2)
  =2([TEX]{x}^{2}[/TEX]+2x.3/2+9/4+1/4)
  =2[TEX]({x+3/2})^{2}[/TEX]+1/2[TEX] \geq[/TEX] 1/2
  Bai2:
  A=[TEX]{x}^{2}[/TEX]-4x+7=[TEX]({x-2})^{2}+3[/TEX] [TEX]\geq 3[/TEX] với mọi X
  Vậy min A=3 với x=2
  B=[TEX]{x}^{2}[/TEX]+8x=[TEX]({x+4})^{2}-[/TEX]16 [TEX]\geq -16[/TEX] với mọi x
  vậy min B=-16 với x=-4
  C=[TEX]{x}^{2} -x +1[/TEX]=[TEX]({x-1/2})^{2}[/TEX]+ 3/4[TEX] \geq 3/4[/TEX] với mọi x
  Vậy min C=3/4 với x=1/2
  D=[TEX] {2x}^{2}+4x+15[/TEX]= 2([TEX]({x+1})^{2}[/TEX]+6,5)=2{[TEX]({x+1})^{2}[/TEX] + 13[TEX] \geq 13[/TEX] với mọi X
  Vậy min D=13 với x=-1

  bài 3:
  A=-([TEX]{x}^{2}[/TEX]-6x+15)=-([TEX]({x+3})^{2}[/TEX]+6)=-[TEX]({x+3})^{2}[/TEX]-6 [TEX]\leq [/TEX]-6 với mọi x
  max A=-6 với x=-3
  B= -2([TEX]{x}^{2}[/TEX]-4x+15/2)= -2([TEX]({x-2})^{2}[/TEX]+7/2)=-2[TEX]({x-2})^{2}[/TEX]-7 [TEX]\leq -7[/TEX] với mọi x
  max B=-7 với x=2
  C=-3([TEX]{x}^{2}[/TEX]-2/3x+1/3)=-3[TEX](({x-1/3})^{2}[/TEX]+2/9)=-3[TEX]({x-1/3})^{2}[/TEX]-2/3[TEX] \leq -2/3[/TEX] voi mọi x
  Max C=-2/3 với x=1/3
  Nếu đúng thank nha!!!!!!!
   
 8. cchhbibi

  cchhbibi Guest

  thì t có bảo bài 4,a sai đâu
  bài sai là 5,a cơ
  to sakura_thix_sasuke: cho bài về hđt nè
  Tìm Min:
  a, x^2+y^2+xy-3x-3y
  b, m^2+26p^2-10mp+14m-76p+59
  p/s: đây là bài về nhà học hè của t, thử làm nhé
   
 9. narutohokage

  narutohokage Guest

  5a có sai đề đâu,cchhbibi:
  Ta có:
  A=742^3-692^3
  A=(742-692)(742^2+742.692+692^2)
  A=50(742^2-2.742.692+692^2+3.742.692) chia hết cho 50 (*)
  A=50[(742-692)^2+3.2.371.2.346]
  A=50(2500+3.4.371.346)
  Mà 2500 chia hết cho 4,3.4.371.346 chia hết cho 4=>A chia hết cho 4 (*)(*)
  Từ (*) và (*)(*) =>A chia hết cho 200
  To cchhbibi:câu 5b bà phân tích ra hằng đẳng thức sai rồi! Ha ha ha ha ha ha
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2010
 10. Xong bài này thì tui gác kiếm khoảng ... 1 ngày >"< Ai nghĩ dk bài nào hay post dùm cái
  Bài 1: Tính

  [TEX]A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-99^2+100^2[/TEX]
  [TEX]B=1^2-2^2+3^2-4^2+...-2004^2+2005^2[/TEX]
  C=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)+(2^32+1)-2^64
  To CChhbibi: 5a cũng đâu có sai đề? :-o
   
 11. nganltt_lc

  nganltt_lc Guest

  Phần c) chỉ cần viết thêm biểu thức ( 2 - 1 ) ; biểu thức này bằng 1 nên giá trị của biểu thức không thay đổi.Sau khi thêm vào xong thì áp dụng hằng đẳng thức hiệu 2 bình phương là xong.
  Kết quả là : 1
   
 12. myanhkool

  myanhkool Guest

  Giải thế này chắc đúng:
  A=-([TEX]{1}^{2}-{2}^{2}+{3}^{2}-{4}^{2}+...+{99}^{2}-{100}^{2}[/TEX])
  A=-(([TEX]{1}^{2}-{2}^{2})+({3}^{2}-{4}^{2})+...+({99}^{2}-{100}^{2}[/TEX]))
  A= 1+2+3+4+....+100=100.(100+1):2=5050
  B=([TEX]{1}^{2}-{2}^{2})+({3}^{2}-{4}^{2})+....+({2004}^{2}-{2005}^{2}[/TEX])
  B=-(1+2+3+...+2005)=-2011015
  C=(2-1) (2+1) (2^2 + 1) (2^4 + 1) (2^8 +1) ( 2^16 +1) +( 2^32 +1) - 2^64
  C=( 2^2 -1) ( 2^2 +1)( 2^4 +1)( 2^8 +1)( 2^16 +1) +( 2^32 +1)- 2^64
  C=( 2^32 -1)( 2^32 +1)- 2^64
  C=2^64 - 1 - 2^64 = -1
   
 13. Sai rồi bài này kết quả là -1

  Myanhkool làm đúng rồi. .
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2010
 14. myanhkool

  myanhkool Guest

  Có mí bài thầy cho về hằng đẳng thức đây:
  Bài 1: cho a+b+c+d=0, chứng minh:  [TEX]{a}^{3}+{b}^{3}+{c}^{3}+{d}^{3}[/TEX]=3(b+c)(ad-bc)
  Bài 2: Thui tương tự bài 1 hông đăng nữa|-)|-)|-)  Thái Dương, Minh Đức kia đừng có tự kiêu quá mức nha, dữ chắc cái vị trí nhất của ông đó.Sẽ có ngày tui lật cho xem !;););)
   

 15. Mời pạn vô đây coi: Bài này đã giải rồi đó :D

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=108917
   
 16. Em chẳng bít bài này có đúng dạng ko nhưng các anh chị thử làm nhé!!!!!!
  Cũng dễ thui !!!
  hjhjhjhjhjhjhj
  CMR:
  a, a^2-b^2=(a+b).(a-b)
  b,a^2+2ab+b^2=(a+b)^2
  c,a^2-2ab+b^2=(a-b)^2
  d,a^2-2a+1=(a-1)^2
  còn bài này bọn em thi khảo sát !
  các anh chị cũng làm nốt nhé (cùng dạng với các bài trên )
  CMR:
  a/3+a^2/2+a^3/6 là số nguyên !
  nếu hay thanks em cái nhé !
   
 17. sieusao_baby

  sieusao_baby Guest

  Em ơy cái bài nầy là phần cm hằng đẳng thức của lớp 8 ruj` cóa j` dzô đóa mừ xem nha! :D :)
  a, a^2-b^2=(a+b).(a-b)
  b,a^2+2ab+b^2=(a+b)^2
  c,a^2-2ab+b^2=(a-b)^2
  d,a^2-2a+1=(a-1)^2
  Còn bài nầy thy`:
  Cóa : a/3+a^2/2+a^3/6=(2a+3a^2+a^3)/6
  -Xét tử số cóa: 2a+3a^2+a^3=(a+1)(a+2)a chia hết cho 2,3
  Mà (2;3)=1
  =>tử chia hết cho 6
  => đccm
  Cóa j` thanks tui fat' nha! :d
   
 18. myanhkool

  myanhkool Guest

  Bài nì mình phải cm vế trái nha:
  Bài 1:
  a,Ta có[TEX](a+b)(a-b)={a}^{2}-ab+ab+{b}^{2}={a}^{2}+{b}^{2}[/TEX]
  b,ta có:[TEX](a+b)(a+b)={a}^{2}+ab+ab+{b}^{2}={a}^{2}+2ab+{b}^{2}[/TEX]
  Các phần còn lại cm tương tự.
  @-)@-)@-)
  Bài 2: Hông có điều kiện cho a ra sao thì nếu a là phân số thì tổng đó cũng hông phải là số nguyên đâu................:|:|:|
   
 19. myanhkool

  myanhkool Guest

  Cái chỗ in đậm là sao nhỉ?????????? Mình hông hiểu cái đó lém.:(:(:(:(
   
 20. trydan

  trydan Guest

  [​IMG]
  [​IMG] có nghĩa là ƯCLN của 2 và 3 là 1 nên hai số 2; 3 nguyên tố cùng nhau!
  [​IMG]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY