Bài tập ankan

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,491
1,054
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Đốt hoàn toàn 6,72l hỗn hợp khí X đktc gồm 1 ankan A và 1 anken B thu được 22g khí CO2 và 12,6g H2O. CTPT của A và B là: A. C2H6 và C2H4. B,CH4 và C2H4. C.C2H6 và C3H6. D.CH4 và C3H6.
2) Khi đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84l khí CO2 và 9g H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là: A.CH4 và C2H6. B.C2H6 và C3H8. C.C3H8 và C4H10. D.C4H10 và C5H12.
 

Quỳnh-Thu

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2017
10
2
6
24
Thái Nguyên
1) Đốt hoàn toàn 6,72l hỗn hợp khí X đktc gồm 1 ankan A và 1 anken B thu được 22g khí CO2 và 12,6g H2O. CTPT của A và B là: A. C2H6 và C2H4. B,CH4 và C2H4. C.C2H6 và C3H6. D.CH4 và C3H6.

có nX=0.3 (mol) =nankan + nanken
  • Đốt cháy ankan thu đc số mol H2O > co2
  • Đốt anken thu đc số mol H2O=CO2
=> nankan = nH20 - nCO2 =0.7-0.5 = 0.2 (mol) => nanken=0.3-0.2=0.1(mol)
gọi CTTQ của ankan là CnH2n+2 ; anken là CmH2m với số mol t/ứng
Bảo toàn C => 0.2n+0.1m=0.5
==> Đ.án (D)
 

Quỳnh-Thu

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2017
10
2
6
24
Thái Nguyên
.2) Khi đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84l khí CO2 và 9g H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là: A.CH4 và C2H6. B.C2H6 và C3H8. C.C3H8 và C4H10. D.C4H10 và C5H12.[/QUOTE]

nCO2 = 0.35 / nH2O = 0.5
=> n2ankan = 0.5-0.35 =0.15
Tính số C(tb)=nC/nankan = 0.35/0.15=2.33..
=> 2 ankan => đ.án (B)
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,491
1,054
22
cho mình hỏi chỗ Bảo toàn C: 0,2n+0,1m= 0,5 là 0,5 ở đâu có được vậy bạn?
 

Quỳnh-Thu

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2017
10
2
6
24
Thái Nguyên
cho mình hỏi chỗ Bảo toàn C: 0,2n+0,1m= 0,5 là 0,5 ở đâu có được vậy bạn?
theo bảo toàn C thì VD 0.2n thì 0.2 là số mol của ankan còn n là số nguyên tử C trong ankan tương tự với 0.1m còn 0.5 là số mol C02 ak
Nếu k hiểu thì bạn có thể viết pt
  • CnH2n+2 +O2 ----> nCo2 + (n+1)H20 (1)
...............0.2(mol) --------> 0.2n(mol)
  • CmH2m + O2 ---> mCO2 (2)
..........0.1(mol)..................0.1n(mol)
  • Từ (1) và (2) => tổng số mol CO2 ak
 
Top Bottom