Sinh 12 Bài tập ADN

lulevane

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2019
59
28
26
20
Bình Định
no name
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

một gen có 150 vòng xoắn. Mạch 1 của gen có A + T =900 nu. Phân tử mARN sao từ gen đó có U=30% và X=10% tổng số ribonu. Có 4 riboxom trượt lên mARN này, tổng hợp ra 4 mạch polipeptic.
a. Xác định chiều dài gen ?
b. Xác định số lượng từng loại nu
c. như trên nhưng tính loại ribonu ?
d. quá trình tổng hợp polipeptic đã sử dụng bao nhiêu axitamin?
 

nguyenvanquangdang@gmail.com

Học sinh
Thành viên
6 Tháng mười một 2019
154
197
21
TP Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Sư phạm TPHCM
một gen có 150 vòng xoắn. Mạch 1 của gen có A + T =900 nu. Phân tử mARN sao từ gen đó có U=30% và X=10% tổng số ribonu. Có 4 riboxom trượt lên mARN này, tổng hợp ra 4 mạch polipeptic.
a. Xác định chiều dài gen ?
b. Xác định số lượng từng loại nu
c. như trên nhưng tính loại ribonu ?
d. quá trình tổng hợp polipeptic đã sử dụng bao nhiêu axitamin?

a)
N = C.20 = 150.20 = 3000
L = [tex]\frac{N}{2}[/tex] . 3,4[tex]A^{0}[/tex] = 5100[tex]A^{0}[/tex]
b)
Mạch 1 : có [tex]A_{1}[/tex] + [tex]T_{1}[/tex] = 900 = A = T
Có N = 2A + 2G [tex]\Rightarrow[/tex] G = X = 600
c) (Mạch 1 là mạch gốc tổng hợp ARN)
Có [tex]rN[/tex] = [tex]\frac{N}{2}[/tex] = 1500
Có [tex]rU[/tex] = [tex]A_{1}[/tex] = 30%[tex]rN[/tex] = 450; [tex]rX[/tex] = [tex]G_{1}[/tex] = 10%[tex]rN[/tex] = 150
Có [tex]A_{1}[/tex] + [tex]T_{1}[/tex] = 900 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]T_{1}[/tex] = 450
Có [tex]A_{1}[/tex] + [tex]T_{1}[/tex] + [tex]G_{1}[/tex] + [tex]X_{1}[/tex] = 1500 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]X_{1}[/tex] = 450
Vậy
[tex]rU[/tex] = [tex]A_{1}[/tex] = 450
[tex]rA[/tex] = [tex]T_{1}[/tex] = 450
[tex]rG[/tex] = [tex]X_{1}[/tex] = 450
[tex]rX[/tex] = [tex]G_{1}[/tex] = 150
d)
Số aa tham gia mã hóa cho 1 phân tử protein là [tex]\frac{rN}{3}[/tex] - 1 = [tex]\frac{1500}{3}[/tex] - 1 = 499
 
Top Bottom