Cùng bạn ôn thi học kỳ 1

Bài lập trình phần Chuỗi

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi megamanxza, 4 Tháng mười hai 2012.

Lượt xem: 1,477

 1. megamanxza

  megamanxza Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [Bình chọn] Hoạt động ẤN TƯỢNG nhất HMF năm 2017


  Các bạn ơi, mình có một bài lập trình Pascal khó, cần mọi người giúp:
  Viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím, in ra màn hình xâu sau khi nén.
  VD: Nhap xau ky tu: AABBCDEEESSS
  Xau sau khi giai nen: 2A2BCD3E3S
  Các bạn nhớ ghi code của chương trình dưới dạng Pascal ra nha! Mình đã biết thuật toán nhưng khi làm nó cứ báo lỗi "Exited with Exitcode=201" không à! Please help me!
   
 2. cuong276

  cuong276 Guest

  Đây! Không biết có đúng không nữa. Bạn thử text nha.
  Mã:
  var s,st,s1:string;
    i,k,d,dem,code:integer;
    j:char;
  function ktstn(a:char):boolean;
  var j:char;
    kt:boolean;
  begin
     kt:=true;
     for j:='1' to '9' do
       if a=j then
        begin
           kt:=false;
           break;
        end;
     ktstn:=kt;
  end;
  begin
     write('nhap s='); readln(s);
     d:=0;
     for i:=1 to length(s) do
       for j:='1' to '9' do
         if s[i]=j then inc(d);
     if d=0 then
      begin
         st:='';
         dem:=1;
         for i:=1 to length(s) do
           begin
             if s[i]=s[i+1] then inc(dem);
             if s[i]<>s[i+1] then
               begin
                 if dem=1 then st:=st+s[i];
                 if dem>1 then
                   begin
                     str(dem,s1);
                     st:=st+s1+s[i];
                     dem:=1;
                   end;
               end;
           end;
         writeln('day sau khi doi la:');
         write(st);
      end
     else
       begin
         st:='';
         for i:=length(s) downto 1 do
           begin
              if (ktstn(s[i])=true) and (ktstn(s[i-1])=true) then st:=s[i]+st;
              if (ktstn(s[i])=true) and (ktstn(s[i-1])=false) then
               begin
                  val(s[i-1],dem,code);
                  for k:=1 to dem do st:=s[i]+st;
               end;
           end;
         writeln('day sau khi doi la:');
         write(st);
       end;
     readln;
  end.
   

CHIA SẺ TRANG NÀY