Hóa 11 Ankin

Học với học

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng mười một 2019
395
122
61
18
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,588
336
Hải Phòng
....
Phần chung cho a với b:
CaCO3 --> CaO + CO2
CaO + C --> CaC2 + CO
CaC2 + H2O ----> Ca(OH)2 + C2H2
a. 2C2H2 --(150° C, xt CuCl2) --> C4H4
C4H4 + H2 --(t° , xt Ni)--> C4H6
nCH2=CH-CH=CH2 --Na---> (-CH2-CH = CH -CH2-)n
C2H2 + HCl -Hg+--> CH2=CH-Cl
nCH2=CH-Cl -t,p,xt--> PVC
b.
upload_2021-3-3_16-53-35.png
cloropen -trùng hợp-> cao su cloropen.
c.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Học với học

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng mười một 2019
395
122
61
18
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Trứ
Phần chung cho a với b:
CaCO3 --> CaO + CO2
CaO + C --> CaC2 + CO
CaC2 + H2O ----> Ca(OH)2 + C2H2
a. 2C2H2 --(150° C, xt CuCl2) --> C4H4
C4H4 + H2 --(t° , xt Ni)--> C4H6
nCH2=CH-CH=CH2 --Na---> (-CH2-CH = CH -CH2-)n
C2H2 + HCl -Hg+--> CH2=CH-Cl
nCH2=CH-Cl -t,p,xt--> PVC
b.
View attachment 172638
cloropen -trùng hợp-> cao su cloropen.
c.
Dạ còn câu c làm sao vậy ạ???
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,039
12,675
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Dạ còn câu c làm sao vậy ạ???
[tex]CH_3-CH_2Cl+NaOH\xrightarrow[t^o]{C_2H_5OH}CH_2=CH_2+NaCl+H_2O[/tex]

[tex]CH_2=CH_2 +H_2O\rightarrow CH_3-CH_2-OH[/tex] (ancol etylic)

[tex]2CH_3-CH_2-OH\xrightarrow[450^oC]{Al_2O_3,MgO}CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2O+H_2[/tex]

[tex]CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\overset{Ni}{\rightarrow}CH_3-CH_2-CH_2-CH_3[/tex] (butan)

[tex]C_4H_{10}\xrightarrow[]{crackinh}CH_4+C_3H_6[/tex]

[tex]2CH_4\xrightarrow[lln]{1500^oC}C_2H_2+3H_2[/tex] (lln: làm lạnh nhanh)

[tex]3C_2H_2\xrightarrow[C nong do]{600^oC}C_6H_6[/tex]
 
Top Bottom