Hóa 11 Anken

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
n hỗn hợp khí = 0,2 mol
nCO2 = 0,7 mol ; nH2O = 0,8 mol
C4H10: a mol và CxHy: b mol
Ta có: a + b = 0,2 (1) ; 4a + xb = 0,7 (2) ; 5a + 0,5yb = 0,8 (3)
Lấy (2) - 2.(3) thì ta được 6.a = 0,8.2 - 0,7 => a = 0,15 mol ; b = 0,05 mol
Thay vào (2) ta có: 4.0,15 + 0,05.x = 0,7 => x = 2 ; thay vào (3) => y = 2
Vậy hidrocacbon X là C2H2
 

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
n hỗn hợp khí = 0,2 mol
nCO2 = 0,7 mol ; nH2O = 0,8 mol
C4H10: a mol và CnH2n+2-2k: b mol (2<= n <=4)
Ta có: a + b = 0,2 (1) ; 4a + nb = 0,7 (2) ; 5a + nb + (1 -k)b = 0,8 (3)
nH2O = 5a + nb + (1 -k)b = 4a + nb + a + b - kb = 0,8
=> kb = 0,1 (*)
Ta có: a = 0,2 - b => 4.(0,2 - b) + nb = 0,7 => b(4 - n) = 0,1 (**)
Lập tỉ (**)/(*) ta có: 4 - n = k
- k = 1 => n = 3 (TM)
- k= 2 => n = 2 (TM)
- k = 3 => n= 1 (Loại)
Vậy hidrocacbon X là có thể là C2H2 và C3H6
 
Last edited:
  • Like
Reactions: chungocha2k2qd

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Chị ơi nếu k=2 thì b=0,05 vẫn thỏa mãn mà C. Vs lại E thấy đáp án có 2 kết quả ạ. C gt hộ E vs
Em xem lại bài giải ở trên nhé, chị đã sửa lại rồi, nếu còn thắc mắc chỗ nào thì nói chị nhé. Lần sau chị sẽ cẩn thận hơn :)
 
  • Like
Reactions: chungocha2k2qd

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Dạ, Chị ơi cho E hỏi 1 câu về đồng phân hình học đc ko ạ.
Ankadien có đồng phân hình học ko chị?
Tùy trường hợp em nhé
VD: CHBr=CH-CH=CHBr trường hợp này thì có đồng phân hình học
còn TH: CHBr=C=CHBr thì không có đồng phân hình học
Khi có các số chẵn nối đôi liên tiếp nhau thì không có đồng phân hình học, còn có số lẻ nối đôi liên tiếp nhau thì có đồng phân hình học
VD: CHBr=C=C=CHBr (Mặc dù đây ko phải ankadien nhưng chị đưa vào để nói rõ hơn)
 
Last edited:
Top Bottom