Hóa 11 Anken

chungocha2k2qd

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
763
261
101
Nghệ An
THPT Quỳnh Lưu 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Cho 0,4 mol hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình Br2 tăng lên 1,82 gam và thoát ra 0,25 mol khí Z. Tỉ khối của Z so với H2 là 7,72. Biết tốc độ phản ứng của 2 anken với hidro là như nhau. Tìm CTPT và % thể tích của anken có ít nguyên tử cacbon hơn trong X
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,452
5,238
1,049
28
Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Cho 0,4 mol hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình Br2 tăng lên 1,82 gam và thoát ra 0,25 mol khí Z. Tỉ khối của Z so với H2 là 7,72. Biết tốc độ phản ứng của 2 anken với hidro là như nhau. Tìm CTPT và % thể tích của anken có ít nguyên tử cacbon hơn trong X

X: a, b mol CnH2n và H2 => a + b = 0,4
Gọi x là mol phản ứng
CnH2n + H2 -> CnH2n+2
x--------------x-----------x
Y: gồm CnH2n dư a-x và Z ( CnH2n+2 x mol và H2 dư b-x ) => mol Z = x + b - x = b = 0,25 => a = 0,15

m bình Br2 tăng = m anken dư = 14n(0,15-x) = 1,82 => 2,1n - 14nx = 1,82
mZ = 2*7,72*0,25 = 3,86 => x(14n + 2) + 2(0,25 - x) = 3,86 => 14nx = 3,36 => n = 2,467 và x = 0,1
=> mX = 1,82 + 3,86 = 5,68
Hai anken : C2H4 k mol và C3H6 t mol
mol anken = k + t = 0,15
m anken = mX - mH2 = 5,68 - 2*0,25 => 28k + 42t = 5,18 => k = 0,08 và t = 0,07
%mol C2H4 = 0,08*100/0,4 = 20%
 
Top Bottom