Hóa 11 Anken

chungocha2k2qd

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
763
261
101
Nghệ An
THPT Quỳnh Lưu 1

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,662
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Anken: CnH2n + 3n/2 O2 ---> nCO2 + nH2O
Ta có: nCO2 = 0,1.n ; nH2O = 0,1.n
Sau khi hấp thụ sản phẩm vào dd NaOH: mdd = 100 + 18.0,1n = 100 + 1,8n
nNaOH pứ = 2.nCO2 = 0,2n ;
Ta có: C%NaOH = (21,62 - 8n)/(100 + 1,8n) = 5/100 => n = 2
Vậy X: C2H4
 

chungocha2k2qd

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
763
261
101
Nghệ An
THPT Quỳnh Lưu 1
Anken: CnH2n + 3n/2 O2 ---> nCO2 + nH2O
Ta có: nCO2 = 0,1.n ; nH2O = 0,1.n
Sau khi hấp thụ sản phẩm vào dd NaOH: mdd = 100 + 18.0,1n = 100 + 1,8n
nNaOH pứ = 2.nCO2 = 0,2n ;
Ta có: C%NaOH = (21,62 - 8n)/(100 + 1,8n) = 5/100 => n = 2
Vậy X: C2H4
Vậy bài này E đặt số mol của CO2 rồi tìm ra CTPT cũng được phải ko Chị
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,453
5,241
1,049
28
Anken: CnH2n + 3n/2 O2 ---> nCO2 + nH2O
Ta có: nCO2 = 0,1.n ; nH2O = 0,1.n
Sau khi hấp thụ sản phẩm vào dd NaOH: mdd = 100 + 18.0,1n = 100 + 1,8n
nNaOH pứ = 2.nCO2 = 0,2n ;
Ta có: C%NaOH = (21,62 - 8n)/(100 + 1,8n) = 5/100 => n = 2
Vậy X: C2H4

m dd sau hấp thu tính sai, vì còn thiếu khối lượng CO2 = 44*0,1n
 
Top Bottom