Sử 10 Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ đến Việt Nam (gồm những mặt nào, nêu rõ nội dung)

tvtmbkn1405@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười một 2019
1
0
1
Bình Thuận
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
  • Tôn giáo: Ngay từ thời Bắc thuộc, Phật giáo đã phổ biến rộng khắp. Đến thời Lý – Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển tới mức cực thịnh.
  • Văn học: Từ lâu, các tác phẩm sử thi Ấn Độ đã trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn truyền từ đời này sang đời khác như sử thi nổi tiếng Ramayana...
  • Nghệ thuật kiến trúc: Sự ảnh hưởng này được thể hiện rõ trong các công trình có tính chất tôn giáo như đền, tháp, điêu khắc trên phù điêu (thánh địa Mỹ Sơn).. Kiến trúc Ấn Độ cổ xưa còn được phát hiện qua các công trình đổ nát được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau chủ yếu là gạch và đá (các công trình của người Champa).
  • Lễ hội - Ẩm thực: Dân tộc Chăm của Việt Nam là dân tộc chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nền văn hóa Ấn vì vậy những lễ hội của họ cũng bắt nguồn từ Ấn Độ được thể hiện qua các lễ hội đền tháp như: lễ hội tháp bà Po Nagar vào tháng tư hằng năm. Cùng với Lễ hội, thì ẩm thực của Ấn Độ cũng đã phổ biến ở Việt Nam.
Nguồn: Internet
 
Top Bottom