Ngoại ngữ Anh 9

Junly Hoàng EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
305
178
94
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. He was caught shoplifing so now he has a...record(crime)
2. Despite her severe...,she fulfilled her goals in life(disable)
3.If you buy presents in the summer your...can be very high(save)
4. Due to the pilot's..., the copilot managed to land safely(guide)
5.It's important to also see the less...sides of the job(desire)
6. I was surprised at his...to give up(refuse)
7. Children are by nature...of danger(aware)
8. you can relax in the comfortable...of the hotel(surround)
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
1. He was caught shoplifing so now he has a...record(crime)
2. Despite her severe...,she fulfilled her goals in life(disable)
3.If you buy presents in the summer your...can be very high(save)
4. Due to the pilot's..., the copilot managed to land safely(guide)
5.It's important to also see the less...sides of the job(desire)
6. I was surprised at his...to give up(refuse)
7. Children are by nature...of danger(aware)
8. you can relax in the comfortable...of the hotel(surround)
1. He was caught shoplifting so now he has a criminal record(crime)
2. Despite her severe disability,she fulfilled her goals in life(disable)
3.If you buy presents in the summer your savings can be very high(save)
4. Due to the pilot's guidance, the copilot managed to land safely(guide)
5.It's important to also see the less desirable sides of the job(desire)
6. I was surprised at his refusal to give up(refuse)
7. Children are by nature unaware of danger(aware)
8. you can relax in the comfortable surroundings of the hotel(surround)
 
Top Bottom