an ken 11

O

oo11oo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hh X gồm 1 olefin và H2 có klg phân tử trung bình 10,67 đi qua Ni nung nóng thu đc Y có tỉ khối H2 =8 , Ct M

chia hh [TEX]C_3H_6[/TEX], [TEX]C_2H_4[/TEX], [TEX]C_2H_2[/TEX] thành 2 phần đều nhau
phần 1 đốt cháy hòan toàn thu đc 2,24l [TEX]CO_2[/TEX]
phần 2 hidro hóa rùi đốt chay hết thì thể tích [TEX]CO_2 [/TEX]thu đc là bn
 
C

chontengi

hh X gồm 1 olefin và H2 có klg phân tử trung bình 10,67 đi qua Ni nung nóng thu đc Y có tỉ khối H2 =8 , Ct M

Bài này cho pư hoàn toàn ko e


CnH2n + H2 --> CnH2n+2
a..............a................a

n trước = a + 1

n sau = a + 1- a = 1

[TEX]\frac{a+1}1 = \frac{16}{10,67}[/TEX]

a = 0,5 --> [TEX]\frac{0,5.14n + 1.2}{1 + 0,5} = \frac{32}3[/TEX]

n = 2chia hh [TEX]C_3H_6[/TEX], [TEX]C_2H_4[/TEX], [TEX]C_2H_2[/TEX] thành 2 phần đều nhau
phần 1 đốt cháy hòan toàn thu đc 2,24l [TEX]CO_2[/TEX]
phần 2 hidro hóa rùi đốt chay hết thì thể tích [TEX]CO_2 [/TEX]thu đc là bn


Hidro hoá --> chỉ cộng thêm H2 , số C = const

--> V CO2 = 2,24
 
O

oo11oo

Bài này cho pư hoàn toàn ko e

có cho hoàn toàn ạ , nhưng mà nếu ko hoàn toàn thì có j khác /:)

em ko hiểu
CnH2n + H2 \Rightarrow CnH2n+2
trc 1
pứng a.........a..........................a
sau a...........(1-a)....................a
1-a+a+a=1+a chứ sao lại chỉ ra 1 vậy ạ @-)
 
Last edited by a moderator:
C

chontengi

có cho hoàn toàn ạ , nhưng mà nếu ko hoàn toàn thì có j khác /:)

cho hoàn toàn tức là chắc chắn có 1 chất pư hết

VD ở bài này cho hoàn toàn , tức là anken or H2 hết hoặc cả 2 chất cùng hết

nhưng sau pư là hh neê có 1 chất dư

mà M sau = 16 -> ko có anken nào có KL như vậy nên H2 dưem ko hiểu
CnH2n + H2 \Rightarrow CnH2n+2
trc 1
pứng a.........a..........................a
sau a...........(1-a)....................a
1-a+a+a=1+a chứ sao lại chỉ ra 1 vậy ạ @-)

anken hết .Gọi n anken = nH2 pư = a ; nH2 bđ = 1

nên sau pư n = n ankan + nH2 dư = a + 1 - a = 1 :D
 
Top Bottom