Văn 10 An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Xxxibgdrgn-TOP

Học sinh
HV CLB Hội họa
Thành viên
26 Tháng mười một 2017
143
68
36
17
Hà Nội
Trung học cơ sở Đại Đồng
Cô giáo bắt buộc phải theo truyện hay là được chế biến thêm tình tiết
 
Top Bottom