Ôn thi đại học 2013 : Chuyên đề phương trình, hệ phương trình

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hthtb22, 27 Tháng chín 2012.

Lượt xem: 24,477

 1. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!


  Chuyên đề: Phương trình; hệ phương trình

  Câu 1:$\left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2+12y=0 \\ 8y^2+x^2=12 \end{matrix}\right.$

  Câu 2: $\left\{\begin{matrix}2x^3+x^2+y^2=y(x+1)^2 \\ x(y+1)=2 \end{matrix}\right.$

  Câu 3:
  $\left\{\begin{matrix}\sqrt[3]{10x-y}+\sqrt{3x-y}=3\\ 2x+y+\sqrt{3x-y}=5 \end{matrix}\right.$

  Câu 4: $\left\{\begin{matrix} 3y^2+1+2y(x+1)=4y\sqrt{x^2+2y+1}\\ y(y-x)=3-3y \end{matrix}\right.$

  Câu 5: $\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+\frac{2xy}{x+y}=1\\ \sqrt{x+y}=x^2-y \end{matrix}\right.$
   
 2. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Giải các phương trình sau

  $$\text{Câu 6}:3x^2+6x-3=\sqrt{\frac{x+7}{3}}\\\text{Câu 7:} x^2-3x+9=9\sqrt[3]{x-2}\\\text{Câu 8:}\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}=x(2+\sqrt{1-x^2})\\$$

  Giải các bất phương trình sau

  $$\text{Câu 9:}(2x^2-7x)\sqrt{2x^2-11x+14} \ge 0\\\text{Câu 10:} \sqrt{x^2+a^2} \le x+\frac{2a^2}{\sqrt{x^2+a^2}}$$
   
 3. vy000

  vy000 Guest

  Không thi đh có được vào không?
  Chém câu dễ nhất
  Câu 6:

  Đk:$x \ge 7$

  $3x^2+6x-3=\sqrt{\dfrac{x+7}3}$

  $\Leftrightarrow 3(x+1)^2-6=\sqrt{\dfrac{x+7}3}$

  Đặt $\begin{cases} \sqrt{\dfrac{x+7}3}=a \ge 0\\ x+1=b\end{cases}$

  $\Rightarrow \begin{cases}3b^2-6=a\\3a^2-6=b\end{cases}$

  $\Rightarrow 3(b-a)(b+a)+b-a=0$

  $\Leftrightarrow (b-a)(3a+3b+1)=0$

  ....
   
 4. sky_fly_s2

  sky_fly_s2 Guest


  $\left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2+(8y^2+x^2)y=0 \\ 8y^2+x^2=12 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2+x^2y+8y^3=0 \\ 8y^2+x^2=12 \end{matrix}\right.$
  với $y=0$ không phải ngiệm
  với y#0
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{x^3}{y^3}+2\frac{x}{y}+\frac{x^2}{y^2}+8=0 \\ 8y^2+x^2=12 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{x}{y}=-2 \\ 8y^2+x^2=12 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=-2y \\ 8y^2+4y^2=12 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=1 \\ x=-2 \end{matrix}\right.$ hoặc $ \left\{\begin{matrix} y=-1 \\ x=2 \end{matrix}\right.$
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2012
 5. sky_fly_s2

  sky_fly_s2 Guest  câu2.
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}2x^3+x^2+y^2=x^2y+2xy+y \\ x(y+1)=2 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}(x^2-y)(2x-y+1)=0 \\ x(y+1)=2 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2-y=0 \\ x(y+1)=2 \end{matrix}\right.$hoặc $\left\{\begin{matrix}2x-y+1=0 \\ x(y+1)=2 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2-y=0 \\ x^3+x-2=0 \end{matrix}\right.$hoặc $\left\{\begin{matrix}2x+2=y+1 \\ x^2+x-1=0 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix}\right.$hoặc $\left\{\begin{matrix}x=\frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ y=(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^2 \end{matrix}\right.$hoặc $\left\{\begin{matrix}x=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ y=(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^2 \end{matrix}\right.$
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2012
 6. sky_fly_s2

  sky_fly_s2 Guest


  Đặt $\left\{\begin{matrix}\sqrt[3]{10x-y}=a\\ \sqrt{3x-y}=b \end{matrix}\right.$
  bằng phương pháp cân bằng hệ số ta có:
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a+b=3\\ \frac{5a^3}{7}-\frac{12b^2}{7}+b=5 \end{matrix}\right.$
  ....................
  thông cảm nhé!lười giải tiếp
   
 7. sky_fly_s2

  sky_fly_s2 Guest


  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3y^2+1+2xy+2y-4y\sqrt{x^2+2y+1}=0\\ y(y-x)=3-3y \end{matrix}\right.$(đk:$x^2+2y+1 \geq 0$)
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 4y^2-4y\sqrt{x^2+2y+1}+x^2+2y+1-y^2+2xy-x^2\\ y(y-x)=3-3y \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (2y-\sqrt{x^2+2y+1})^2-(y-x)^2=0\\ y(y-x)=3-3y \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2y-\sqrt{x^2+2y+1}-y+x=0\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$ hoặc $\left\{\begin{matrix} 2y-\sqrt{x^2+2y+1}+y-x=0\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2+2y+1}=x+y\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$ hoặc $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2+2y+1}=x-3y\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y^2+2xy-2y-1=0\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$(vô ngiệm) hoặc $\left\{\begin{matrix} 9y^2-6xy-2y-1=0\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$($3y-x \geq 0$)
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 12y^2-8y-7=0\\ y^2+2xy-2y-2=0 \end{matrix}\right.$($3y-x \geq 0$)
  tìm ngiệm rồi thử với 2 điều kiện!!!
   
 8. có cách này nữa mấy e tham khảo nha
  đặt
  $\sqrt[2]{(x+7)/3} = y+1$ (đk... )
  $\Leftrightarrow 3(x+1)^2 = y+7$
  và $3(y+1)^2 = (x+7)$
  ta có hệ phương trình đối xứng....
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2012
 9. nhox_lan

  nhox_lan Guest

  [latex]\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+\frac{2xy}{x+y}=1} (1 )\\ \sqrt{x+y}=x^2-y (2) \end{matrix}\right.[/latex]

  Đk: x + y > 0

  (1) \Leftrightarrow [latex](x + y)^2 – 2xy + \dfrac{2xy}{x + y} – 1 = 0 [/latex]

  \Leftrightarrow[latex] (x + y)^3 – 2xy(x + y) + 2xy -(x + y) = 0[/latex]

  \Leftrightarrow[latex] (x+y)[(x+y)^2- 1]-2xy(x+y-1)=0 [/latex]

  \Leftrightarrow[latex] (x + y – 1)[(x+y)(x + y + 1)-2xy] = 0[/latex]

  \Leftrightarrow[latex] \left[ {\begin{matrix}x + y = 1(3) \\ x^2+y^2+x+y=0 (4) \end{matrix} } \right.[/latex]

  (4) vô nghiệm vì x + y > 0

  Thế (3) vào (2) , giải được nghiệm của hệ : (x =1 ; y = 0) và (x = -2 ; y = 3)
   
 10. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Bài 11:

  $$|\sqrt{x^2+2x+5}-\sqrt{x^2-4x+40}|=x^2+5x+\frac{45}{4}$$

  Bài 12:


  $$2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=x^2-2x-1$$

  Bài 13:


  $$\left\{\begin{matrix} xy+x+1=7y\\ x^2y^2+xy+1=13y^2 \end{matrix}\right.$$

  Bài 14:


  $$\left\{\begin{matrix} x^3-y^3+3y^2-3x=2 \\ x^2+\sqrt{1-x^2}-3\sqrt{2y-y^2}=-2 \end{matrix}\right.$$

  Bài 15:

  $$\left\{\begin{matrix}(2x^2+y)(x+y)+x(2x+1)=7-2y \\ x(4x+1)=7-3y \end{matrix}\right.$$
   
 11. $\bullet$ Đặt $A(x; 0); B(-1; 2); C(2; 6)$
  Ta có
  $|AB - AC| \leq BC$
  $ \Leftrightarrow |\sqrt{(x+1)^2+4} - \sqrt{(x-2)^2+36}| \leq 5$
  $\Rightarrow VT \leq 5$
  $\bullet$ $VP = x^2+5x+\dfrac{45}{4} = (x+\dfrac{5}{2})^2+5 \geq 5$
  Dấu "=" xảy ra khi
  $\left\{ \begin{array}{l} \vec{AB} = k\vec{BC} \\ x = -\dfrac{5}{2} \end{array} \right. \Rightarrow x = -\dfrac{5}{2}$
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2012
 12. $\bullet$ Với y = 0 hệ phương trình vô nghiệm
  $\bullet$ Với $y \neq 0$ chia hai vế phương trình (1) cho y, hai vế phương trình (2) cho $y^2$ ta được
  $\left\{ \begin{array}{l} x+\dfrac{1}{y}+ \dfrac{x}{y} = 7\\ (x+\dfrac{1}{y})^2- \dfrac{x}{y} = 13 \end{array} \right.$
  Giải hệ này ta được
  $\left\{ \begin{array}{l} x+\dfrac{1}{y} = - 5 \\ x = 12y \end{array} \right.$ (I)
  Hoặc
  $\left\{ \begin{array}{l} x+\dfrac{1}{y} = 4 \\ x = 3y \end{array} \right.$ (II)
  Giải hệ (I) vô nghiệm; hệ (II) có nghiệm $(x; y) = (3; 1)$ hoặc $(1; \dfrac{1}{3})$
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2012
 13. $\bullet$ Đk: $|x| \leq 1; 0 \leq y \leq 2$
  $\bullet$ Phương trình (1) viết lại thành
  $$x^3-3x = (y-1)^3-3(y-1) (*)$$
  Xét hàm số đặc trưng cho hai vế phương trình (*) $f(t) = t^3- 3t$ với $|t| \leq 1$
  Do hàm số y = f(t) là hàm số nghịch biến với mọi $|t| \leq 1$ nên suy ra $x = y - 1$
  $\bullet$ Thay $y = x+1$ vào phương trình (2) ta được
  $$x^2 + 2\sqrt{1-x^2} - 3 = 0$$
  $$\Leftrightarrow (1 - x^2) + 2\sqrt{1-x^2} - 3 = 0$$
  $$\Rightarrow \sqrt{1 - x^2} = 1$$
  $$\Leftrightarrow x = 0$$
  Vậy hệ có nghiệm duy nhất (x; y) = (0; 1)
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2013
 14. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Cách này ngắn hơn nhá
  $x^2-3x+9=9\sqrt[3]{x-2}$
  Vì $x^2-3x+9 >0$\Rightarrow $x-2 >0$ \Rightarrow$x>2$
  Áp dụng bđt Cô- si 9 số ta có:
  $x^2-3x+9=(x-2)^2+(x-2)+1+1+1+1+1+1+1 \ge 9\sqrt[9]{(x-2)^3}=9\sqrt[3]{x-2}$
  Dấu = xảy ra \Leftrightarrow $x=3$
   
 15. l94

  l94 Guest

  Điều kiện $$ x \ge \sqrt{2}-1$$
  Hoặc $$ x \le -\sqrt{2}-1$$
  $$ \Longleftrightarrow 2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=(x^2+2x-1)+4(1-x)-4$$
  $$\Longleftrightarrow (2-\sqrt{x^2+2x-1})(\sqrt{x^2+2x-1}+2x)=0$$
  $$\Longleftrightarrow x=-1+\sqrt{6}$$
  $$x=-1-\sqrt{6}$$
  Điều kiện $$ x \in (\propto ; -\sqrt{2}-1)$$
  $$\Longleftrightarrow x^2+2x-1=4x^2 (VN)$$
  Kết luận $$x=-1+\sqrt{6}$$
  $$x=-1-\sqrt{6}$$
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2012
 16. hthtb22

  hthtb22 Guest

  15 câu đầu tiên còn các câu sau:
  Câu 8: $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}=x(2+\sqrt{1-x^2})$

  Câu 9: $(2x^2-7x)\sqrt{2x^2-11x+14} \ge 0$

  Câu 10: $\sqrt{x^2+a^2} \le x+\frac{2a^2}{\sqrt{x^2+a^2}}$

  Câu 15:
  $\left\{\begin{matrix}(2x^2+y)(x+y)+x(2x+1)=7-2y \\ x(4x+1)=7-3y \end{matrix}\right.$

  Mình khuyến khích các bạn post bài nhá
  ;)

  Bài 16:
  $\sqrt[3] {x^2-1}+x=\sqrt{x^3-2}$
   
 17. Nhân hai phương trình ra lấy (1) - (2) ta được:
  $$2x^3+2x^2y+xy+y^2-2x^2-y = 0$$
  $$\Leftrightarrow 2x^2(x+y-1)+y(x+y-1) = 0$$
  $$\Leftrightarrow (x+y-1)(2x^2+y) = 0$$
  $$\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} y= 1 - x \\ y = -2x^2 \end{array} \right.$$
  $\bullet$ Với $y = 1- x$ thay vào phương trình (2) ta được
  $$x(4x+1) = 7 - 3(1-x)$$
  $$\Leftrightarrow 2x^2 - x - 2 = 0$$
  $$\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{1-\sqrt{17}}{4} \\ x= \dfrac{1+\sqrt{17}}{4} \end{array} \right.$$
  $\bullet$ Với $y = -2x^2$ Phương trình (2) trở thành
  $$2x^2-x+7= 0 (L)$$
  Vậy hệ phương trình có hai nghiệm $(x; y) = (\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}; \dfrac{1-\sqrt{17}}{4})$ và $(\dfrac{1+\sqrt{17}}{4}; \dfrac{3-\sqrt{17}}{4})$
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2012
 18. kysybongma

  kysybongma Guest

  .ĐK : $x \in[-1;1]$ . Đặt $x=cos2t$

  $(1)\Leftrightarrow \sqrt{1+sin2t}=cos2t(2+sin2t)$

  $\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} 1=(cosx-sinx)(3-2sinxcosx) = 1 \\ sinx+cosx =0 (VN) \end{array} \right.$

  $\Leftrightarrow 1=(cosx-sinx)(3-2sinxcosx)$

  Tiếp tục đặt : $cosx-sinx=a$

  $\Leftrightarrow 1=a(3-a^2)$

  $\Leftrightarrow a^3-3a+1=0 $(2)

  Đến đây ta chứng minh pt có nghiệm trên đoạn $[0;2]$
  Đặt $a=2cosb$
  $(2)\Leftrightarrow 2cos3a=-1$
  Giải cái này tìm nghiệm ban đầu.
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2012
 19. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Mình giải câu 10 nhé ~:>

  Đặt $x=|a|tan t$; $t \in (\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2})$. Khi đó bất phương trình có dạng:


  $$\frac{|a|}{cos t} \le |a|tan t+\frac{2a^2.cos t}{|a|}$$

  \Leftrightarrow
  $$1\le sin t+2cos^2t$$
  \Leftrightarrow
  $$2sin^2 t-sin t-1 \le 0$$
  \Leftrightarrow
  $$\frac{-1}{2} \le sin t \le 1$$
  \Leftrightarrow
  $$tan t \ge \frac{-1}{\sqrt{3}}$$
  \Rightarrow $$x \ge \frac{-|a|}{\sqrt{3}}$$
   
 20. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Câu 9:

  [​IMG]

  Tiếp(các câu khối B;D;T)

  Bài 17: Giải hệ:
  $$\left\{\begin{matrix} x^2y+y=2\\ x^2(1+y^2)=3-\frac{1}{x^2} \end{matrix}\right.$$
  Bài 18: Giải hệ
  $$\left\{\begin{matrix}x^3y-x^2+xy+1=0 \\ x^4-x^3y+x^2y^2=1 \end{matrix}\right.$$
  Bài 19: Tìm m để hệ phương trình có nghiệm
  $$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{y-1}=m\\ x+y=2m+1 \end{matrix}\right.$$
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->