giúp mình bt nguyên phân với!!!

Thảo luận trong 'Kiến thức về di truyền học phân tử (ADN, ARN, Prot' bắt đầu bởi p3kut3_43v3rlove4, 6 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 1,006

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  CHỈ MÌNH CÁCH GIẢI MẤY BÀI NÀY VỚI!CÁM ƠN NHIỀU LẮM!!!!!!!!!!!!

  BÀI 1: 3 hợp tử của một loài NP với số lần bằng nhau tạo ra số tb mới chứa 4500 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. MT nội bào cung cấp nguyên liệu tạo ra 4650 NST đơn cho quá trình NP trên.
  a. Xđ số NST trong 3 hợp tử khi chúng ở kì sau của lần NP thứ nhất.
  b.Xđ tổng số tb xuất hiện trong cả quá trình NP của 3 hợp tử.
  c.Xđ số đợt NP của mỗi hợp tử


  BÀI 2: Một tb sinh dục sơ khai NP liên tiếp một số lần, trong quá trình đó tổng số tb lần lượt sinh ra trong các thế hệ là 254. MT cung cấp 10160 NST đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. Tính 2n


  BÀI 3: Củ cải có bộ NST 2n=28
  Một tb sinh dưỡng của cải NP 6 đợt liên tiếp.Xđ:
  a. Số NSt mới hoàn toàn trong các tb con và số NST cung cấp cho đợt NP cuối cùng.
  b. Số tb con lần lượt xuất hiện và số thoi vô sắc hình thành trong quá trình NP nói trên
  c. Số NSt cùng trạng thái của chúng trong các tb vào ki2 sau của đợt NP cuối cùng.

  BÀI 4: Có 3 hợp tử thuộc cùng 1 loài NP với số lần không bằng nhau:
  -Hợp tử I đã nhận của MT 280 cro6matit
  -Hợp tử II đã tạo ra các tb con chúa 640 NST ở trạng thái chưa nhân đôi
  -Hợp tử III tạo ra các tb con chứa 1200 NST đơn mới hoàn toàn
  Tổng số NST trong các tb con tạo ra từ 3 hợp tử nói trên là 2240.
  Xác định:
  a.Bộ NST lưỡng bội của loài
  b.Số tb con và số lần NP của mỗi hợp tử.
  c.Số tb con đã từng xuất hiện trong quá trình NP của ba hợp tử.

  BÀI 5: Theo dõi 3 nhóm tb sinh dục sơ khai đang NP, sau cùng 1 khoảng thời gian người ta nhận thấy: Nhóm A gồm 1/4 số tb đã NP 3 lần; nhóm B gồm 1/3 số tb đã NP 4 lần; nhóm C gồm các tb còn lại đã NP 5 lần, tất cả tạo thành 2480 tb con:
  a.Hãy xác định số tb đã tham gia NP
  b.Nhuộm màu các tb con của nhóm A đang ở lần NP thứ 3, đếm được 1920 NST đơn đang di chuyển về các cực của tb. Xác định bộ NST 2n của loài.
   
 2. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  Bài 1) số NST trong các tb mới:
  3*(2^k-2)*2n=4500
  số NST mt cung cấp:
  3*(2^k-1)*2n=4650
  -->2n=50, k=5
  a) số NST trong kì sau của 3ht:
  3*4n=300
  b) tổng số tb xuất hiện:
  3*(2^1+2^2+2^3+2^4+2^5)=
  186
  c) số lần NP k=5
  câu 2)ta có: tổng số tb:
  2^1+2 ^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7=254
  --->tb NP 6 lần
  số NST mt cung cấp:
  (2^7-1)*2n=10160-->2n=80
  câu 3) số NST đơn mới hoàn toàn:
  (2^k-2)*2n=1736
  số NST mt cung cấp cho đợt NP cuối cùng: 2^(k-1)*2n=896
  b)số tb xuất hiện:
  2+4+8+16+36+64=123
  số thoi hình thành=phá hủy=2^k-1=63
  c) số NST trong kì sau lần NP cuối:
  2^(k-1)*4n=1792
  câu 4) gọi k1,k2,k3 lần lượt là số lần NP của 3 ht:
  ta có:- (2^k1-1)*2n=280
  -2^k2*2n=640
  -(2^k3-2)*2n=1200
  -(2^k1+2^k2+2^k3)*2n=2240
  --->2n=40
  -->2^k1=8-->k1=3
  2^k2=16-->k2=4
  2^k3=32-->k3=5
  số tb đã xuất hiện:
  2+4+8+2+4+8+16+2+4+8+16+32=106
  câu 5) gọi x là số tb của ba hợp tử:
  ta có: x/4*2^3+x/3*2^4+5x/12*2^5=2480--->x=120
  số tb con cuả nhóm A ở lấn NP 3:120/4*2^2=120
  số NST trog tb con đang di chuyển về 2 cực:120*4n=1920-->2n=8
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->