pen cup 2018

  1. Đình Hải

    PEN-CUP 2018 – thi thử THPT QG 2018 hoàn toàn miễn phí

    PEN-CUP 2018 – thi thử THPT QG 2018 TẬP DƯỢT TOÀN DIỆN trước kỳ thi THPT Quốc gia PEN-CUP 2018 được tổ chức với mục đích giúp học sinh làm quen với các đề thi chất lượng bao gồm cả kiến thức lớp 11 + 12. Thông qua điểm số đạt được có thể giúp học sinh đánh giá được năng lực bản thân từ đó có...
Top Bottom