mệnh đề quan hệ

 1. S I M O

  Ngoại ngữ [Lý thuyết] Mệnh đề quan hệ - HMF

  Với mục đích xây dựng một chương trình phù hợp với tất cả mọi học sinh, đặc biệt là các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng của cuộc đời, team nội dung chúng mình cùng sự hợp tác của các bạn team beta đã soạn thảo một hệ thống tài liệu bám sát khung thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đảm...
 2. Phạm Dương

  English THPT Mệnh đề quan hệ

  1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó. Xét ví dụ sau: The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend. Trong câu này phần được...
 3. Tiểu Địch

  Ngoại ngữ A Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)

  IV/ Use a Relative Adverb to combine each pair of the sentences below: 1. This is the house. We often stay in this house in the summer. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. That was the time. He managed the enterprise (kho khan) at the...
Top Bottom