giá trị lượng giác

  1. Uppp
    ***Biết sin a=2/5 ; 90*<a<180* Tính cos a, tan a
    Chủ đề bởi: Uppp, 25 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Kỳ thi năm 2018
-->