bieu thuc

  1. LY LÙN 999
  2. HGiangNG
  3. rikahoang
    \frac{1+(1+i)+(1+i)^{2}+.....+(1+i)^{50}}{i+i^{3}+i^{5}+....+i^{50}}
    Chủ đề bởi: rikahoang, 16 Tháng tư 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Số phức
  4. 01234763736
  5. mY nAmE Is jEff
  6. mY nAmE Is jEff
-->