Kết quả tìm kiếm

  1. Kuroko - chan

    Ngữ văn [Lớp 9] Phân tích nhân vật

    Mọi người giúp tớ nha! Dựa vào các đoạn trích đã học, hãy chứng minh rằng quan niệm sống của Lục Vân Tiên không phải chỉ riêng của Lục Vân Tiên. Phân tích hình ảnh Ngư Ông trong đoạn trích "Lục Vân Tiên gặp nạn" Tìm những điểm giống và khác nhau về thể loại , ngôn ngữ và nghệ thuật xây dựng...
  2. Kuroko - chan

    Hóa [lớp 9] bài thi IJSO

    mọi người giúp nhanh nha. Mai mik thi rùi đốt cháy hoàn toàn 0.38 gam hỗn hợp hai khí metan và etilen rồi cho toàn bộ sp thu được hấp thụ vào 1lít dung dịch Ca(OH)2 0.02 M a) sau khi hấp thụ có thu đc kết tủa hay không? b) Nếu tỉ lệ số mol metan và etilen là 3:1 thì sau khi hấp thụ toàn bộ sp...
Top Bottom