Kết quả tìm kiếm

 1. Y

  Toán [Toán 12] Tích phân bất định

  Mọi người giúp mình làm bài này với! \int \sqrt{\frac{x+2}{5-x-x^2}}dx
 2. Y

  Hóa [Hóa học 12] Tìm công thức cấu tạo X

  Chất hữu cơ X có CTPT là C4H6O2Cl2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được CH2(OH)COONa, etylen glicol và NaCl. CTCT của X là: A. CH2ClCOOCHClCH3. B. CH3COOCHClCH2Cl. C. CHCl2COOCH2CH3. D. CH2ClCOOCH2CH2Cl. Giải chi tiết giúp em nhé! Em cảm ơn nhiều ạ ~
 3. Y

  Sử 12 Liên hợp quốc

  1) Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là A. hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội. B. chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh. C. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên. D. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 2)...
 4. Y

  Hóa [Hóa 12] Chứng minh este no đơn chức

  Tại sao đốt cháy este hoàn toàn CO2 và H2O có số mol bằng nhau thì este đó là este no đơn chức? Lỡ như có este đa chứ đốt cháy cho ra nCO2 = nH2O luôn thì sao? Ai chứng mình giúp em được không ạ?
 5. Y

  Vật lí [Vật lí 12] Dao đông cơ

  1. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2 s và biên độ 10 cm (gốc O ở vị trí cân băng. Khi vật chuyển động nhanh dần qua vị trí có li độ 6 cm thì vận tốc của có có giá trị bằng A. 25,1 cm/s B. - 25,1 cm/s 2. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox (vị trí cân băng. Trong...
 6. Y

  Hóa [Lớp 12] Xác định CTCT este

  Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C8H14O5 khi thủy phân 1 mol A thu được 2 mol axit lactic và 1 mol ancol etylic. Công thức cấu tạo của A là: A. [CH3-CH(OH)-COO]2C2H4 B. CH3-CH(OH)-COOC2H4-OOC-CH2-CH3 C. CH3-CH(OH)(COOC2H5)2 D. CH3-CH(OH)-COO-CH(CH3)COOC2H5 Các bạn giúp mình cách làm bài...
 7. Y

  Hóa [Hóa 12] CTCT este

  Thủy phân hoàn toàn 1 mol este có công thức C4H6O2 bằng dung dịch chứa 1 mol NaOH, thu được hỗn hợp X. Axit hóa hoàn toàn hỗn hợp X bằng dung dịch chứa 1 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 4 mol Ag. Công thức cấu tạo của este là: A...
 8. Y

  Vật lí [Vật lí 12] Tìm tỉ số khối lượng

  Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểudiễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) là đồ thị biểu diễn...
 9. Y

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh 12] Câu điều kiện

  À không bạn. Ý mình là mình có đáp án của sách rồi nhưng không hiểu tại sao nó lại nói câu đó đúng. Mình làm giống bạn đó
 10. Y

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh 12] Mutiple choice

  Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences. If you had taken my advice, you _______ in such difficulties now. A. won't be B. hadn't been C. wouldn't be D. wouldn't have been Answer key: C Ở đây mệnh đề chính là had + V3/ed thì mình nghĩ đây là loại 3 nên mệnh...
 11. Y

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh 12] Câu điều kiện

  Are the underlined parts of the sentences correct? Correct the ones that are wrong. If you'll tell me where the vacuum cleaner is, I'll clean the house. Answer key: correct Đây là thì gì ạ? Mệnh đề chính và phụ đều dùng 'will' If he won't resign, the Prime Minister should sack him. Answer key...
 12. Y

  Ngoại ngữ [Tiếng anh 12] Rewrite

  Cho mình xin cách sử dụng của mix condition được không ạ? :((( Với lí giải cho mình làm sao biết được câu đó dùng If hỗn hợp ạ?
 13. Y

  Ngoại ngữ [Tiếng anh 12] Rewrite

  Please give the book back to me some time - I'd be grateful. (if) Answer key: If you'd give/If you could give/ If you wouldn't mind giving the book back to me, I'd be grateful. Cho mình hỏi đây là If loại mấy vậy ạ? Phần mệnh đề If giống If 3 nhưng phần mệnh đề chính chia giống If 2. Với cho...
 14. Y

  Vật lí động học chất điểm

  Mình không hiểu ở trường hợp 2 có khác gì với trường hợp 1 ạ?
 15. Y

  Vật lí Công thức

  Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A. Gọi v max, a max, W đ max lần lượt là độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây là không đúng dùng...
 16. Y

  Vật lí Tìm A

  Bạn ơi đề bài hỏi biên độ chứ không phải khoảng cách
 17. Y

  Nên mình không biết giải sao á Mình làm không ra Còn cái 3kΔl là biên độ chứ không phải lực

  Nên mình không biết giải sao á Mình làm không ra Còn cái 3kΔl là biên độ chứ không phải lực
 18. Y

  Vật lí Tìm A

  Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8 cm...
 19. Y

  https://diendan.hocmai.vn/threads/vat-li-12-tim-f-lon-nhat.621549/#post-3134870

  https://diendan.hocmai.vn/threads/vat-li-12-tim-f-lon-nhat.621549/#post-3134870
 20. Y

  Vật lí [Vật lí 12] Tìm F lớn nhất

  Mình cần tính F bạn ơi Mình thử thế kết quả trên nhưng chỉ ra 2kΔl thôi à
Top Bottom