Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Tinh bột

  Lên men 1 tấn khoai ( chứa 55% tinh bột) với hiệu suất 80% thu được V ancl 92 độ. tìm V
 2. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 tính thời gian ngắn nhất

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc π/20 rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc rad là:
 3. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tính thể tích

  Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a√3, BD = 3a, hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (A'B'C'D') là trung điểm H của A'C'. biết rằng côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABCD) và (CDD'C') bằng √21/7. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D'
 4. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Tính thời gian ngắn nhất

  Một con lắc lò xo thằng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó vận tốc 40pi cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. coi vật dddh phương thẳng đứng. time ngắn nhất để vật cd từ...
 5. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Động năng cơ năng

  Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai làn Wđ=Wt khi 1 vật ddđh là 0,05s. Tần số dao động của vật là
 6. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tìm m qua min max

  5. Cho hàm số f(x)=\dfrac{x-m^2+m}{x+1}. Tìm m để \min _{[0,1]} f(x) đạt \max 6. Cho hàm số f(x)=x^3-3x+1. Tìm các giá trị của m >0 để \min _{[m+1,m+2]} f(x) < 3 Làm giùm mình câu 5 và câu 6 với ạ. Mình cảm ơn
 7. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tìm m qua Max

  Cho hàm số f(x)=\dfrac{mx+1}{x+m^2}. Tìm m để \max _{[2,3]}=\dfrac{5}{6} Giair giùm m câu này với ạ
 8. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Xà phòng hóa este

  Tính giùm mình số mol KOH dư vowiis ạ. Mình cảm ơn
 9. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 11 Khoảng cách

  Giusp mình câu c với câu d ạ. Mifng cảm ơn
 10. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 11 Khoảng cách

  Hình chóp S.ABCD. Đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=a,AD=2a, O = AC \cap BD, SA \perp (ABCD), SC=3a a) Tính d(O,(SBC)) b) Gọi H là hình chiếu của A lên SD. Tính d(H,(SBC)) c) Tính d(C,(SBD)) Làm hộ mình câu b với câu c với ạ. Mình cảm ơn
 11. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 11 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  Hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi cạnh a, \widehat{ABC}=60^\circ SA \perp (ABCD), \,\, SC =a\sqrt5 a) Tính \cos((SCD);(ABCD)) b) Gọi M là trung điểm BC Chứng minh AM \perp (SAD) Tính \cos((SDM);(ABCD)) Làm giúp mình câu b với ạ. Mình cảm ơn nhiều:Tonton21
 12. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 11 Góc giữa 2 mặt phẳng

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 3a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H trên cạnh AB sao cho HA=2HB. Góc giữa (SAC) mặt phẳng (ABC) bằng ? Minfh cảm ơn
 13. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 11 Góc giữa 2 mặt phẳng

  Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm SC. Tính góc phi giữa hai mặt phẳng ( (MBD) ) và ( (ABCD) ).
Top Bottom