Kết quả tìm kiếm

 1. Monkey D. Luffy

  Toán toán lớp 8

  @hoangnga2709 giải đúng r nếu mà giải hpt thì sẽ dễ hơn nhiều
 2. Monkey D. Luffy

  Vật lí [lớp 10] tốc độ trung bình

  16 D 17 mình tính ra 14.6 để mình coi lại
 3. Monkey D. Luffy

  Hóa Ôn tập kt 1 tiết hóa 10

 4. Monkey D. Luffy

  Toán Toán cực khó

  cảm ơn bạn bạn có cách khác nào nữa hay ko
 5. Monkey D. Luffy

  Toán Toán cực khó

  mình cũng biết là 2 số trước cộng lại nhưng ko biết viết nó ra sao
 6. Monkey D. Luffy

  Toán Toán cực khó

  Cho A={1;3;4;7;11;18;29;47;...} Nếu tính chất đặc trưng của A Giúp mình nha mọi người
 7. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  1. NaCl+KMnO_{4}+H_{2}SO_{4}\rightarrow Na_{2}SO_{4}+K_{2}SO_{4}+MnSO_{4}+Cl_{2}+H_{2}O 2. NaNO_{3}+H_{2}SO_{4}+Cu\rightarrow Na_{2}SO_{4}+CuSO_{4}+NO+H_{2}O 3. NANO_{3}+NaOH+Zn\rightarrow Na_{2}ZnO_{2}+NH_{3}+H_{2}O 4. Fe_{x}O_{y}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})_{3}+NO+H_{2}O
 8. Monkey D. Luffy

  Toán phương trình bậc hai

  cảm ơn bạn nếu có đề nữa cho mình xem với nha
 9. Monkey D. Luffy

  Toán phương trình bậc hai

  cả hai luôn đi bạn
 10. Monkey D. Luffy

  Toán phương trình bậc hai

  có bạn nào có một số đề về phần pt bậc hai ko cho mình xem với
 11. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  \frac{n_{NO}}{n_{N_{2}}} tại nhầm
 12. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  uk mình ghi thiếu H2O
 13. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  1. Fe_{x}O_{y}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})+NO+H_{2}O 2. FeS_{2}+HNO_{3}\rightarrow FE(NO_{3})_{3}+H_{2}SO_{4}+NO+H_{2}O 3. Zn+HNO_{3}\rightarrow ZN(NO_{3})_{2}+NO+N_{2}+H_{2}O sao cho \frac{n_{NO}}{n_{N_{2}}}=2
 14. Monkey D. Luffy

  Toán mệnh đề

  Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định mà sự đúng đắn, hay sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố biến đổi.
 15. Monkey D. Luffy

  Hóa CÂn bằng Phương trình

  RCO3 + H2SO4 -> RSO4 + CO2 +H2O
 16. Monkey D. Luffy

  Toán tính chẵn lẻ của hàm số

  à à mình cho x thuộc D xong nếu -x cũng thuộc D thì là chẵn còn ngược lại là lẻ phải ko
 17. Monkey D. Luffy

  Toán tính chẵn lẻ của hàm số

  1.y=4x^{20}+x^{4}-15 2.y=x(x^{2}+2\begin{vmatrix} x \end{vmatrix}) 3.y=\begin{vmatrix} x \end{vmatrix}x_{10}-x^{4}-14
 18. Monkey D. Luffy

  Hóa cân bằng pt

  Cân bằng các pt sau a) NaCrO_{2}+Br_{2}+NaOH\rightarrow Na_{2}CrO_{4}+NaBr+H_{2}O b) FeS_{2}+HNO_{3}\rightarrow Fe(NO_{3})_{3}+H_{2}SO_{4}+NO_{2}+H_{2}O
 19. Monkey D. Luffy

  năm nay phải học a8 năm nay phải học tăng tiết r h thật sự muốn thời gian ngừng trôi

  năm nay phải học a8 năm nay phải học tăng tiết r h thật sự muốn thời gian ngừng trôi
 20. Monkey D. Luffy

  Hóa hóa 10 cấu hình electron

  câu 2 cấu hình bền là sao vậy bạn
Top Bottom