Kết quả tìm kiếm

 1. tiểu thiên sứ

  Hóa sắt và hợp chất của sắt

  1/ n_{CO}=0,5 (mol) \to n_O{bị khử}=0,5 (mol) Bảo toàn khối lượng: m=0,5\times 16+52=60g 2/ n_{CuCl_2}=0,2 (mol) Sau pư Cu hết \to n_M=0,2 mol áp dụng tăng giảm khối lượng: 0,2(M_M-64)=0,2 \to M_M=65 Vậy M là Zn 3/ Bạn kiểm tra xem có thiếu đề không nhé ^^ Còn chỗ nào không hiểu bạn cứ...
 2. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Để oxi hóa hoàn toàn 3,24 gam một kim loại R

  Câu 1: Để oxi hóa hoàn toàn 3,24 gam một kim loại R thì cần vừa đủ 2,016 lít khí oxi (đktc). Tìm kim loại R. Gọi Công thức oxit là R_xO_y Ta có: n_{O_2}=0,09 mol \to n_R=0,18x/y mol M_R=3,24:(0,18x/y)=9.2y/x (với 2y/x là hóa trị của R) Thử 2y/x ~> R là Al ; 2y/x=3 Câu 2: Nung một hỗn hợp...
 3. tiểu thiên sứ

  Hóa 11 Cấu trúc cộng hưởng

  Bởi vì S có AO-d là obitan trống, nên còn có khả năng nhận cặp e và tạo liên kết mới nhé ^^ Hai cấu trúc A và B là cấu trúc mà obitan 3d của S nhận cặp e nha ^^ ___________ ____________________________________________ Còn chỗ nào thắc mắc bạn cứ hỏi nhé. Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại...
 4. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột

  1. Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm: A. NaHS và Na2S. B. NaHS. C. Na2S. D. Na2S và NaOH. n_{H_2S}=0,1 mol n_{NaOH}=0,17 mol ta có tỉ lệ 1:2<H_2S:NaOH=0,1:0,17 =10:17<1 ~> Dung dịch X gồm...
 5. tiểu thiên sứ

  Hóa 12 Nhôm và hợp chất của nhôm

  B/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM. Dạng 1: Bài toán đồ thị 1.1: OH^- phản ứng với dung dịch Al^{3+} A, Thiết lập dáng của đồ thị Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl_3, ta có: + Phản ứng xảy ra: Al^{3+}+3OH^-\to Al(OH)_3 Al(OH)_3+ OH^-\to Al(OH)_4^- + Đồ thị...
 6. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Bài về oxi-lưu huỳnh

  1. Phản ứng nào sau đây chứng minh được H2S có tính axit? A. H_2S+4Cl_2\to H_2SO_4+8HCl B.H_2S+2NaOH\to Na_2S+2H_2O C. 2H_2S+3O_2\to 2H_2O+SO_2 D. 2H_2S+O_2\to 2H_2O+2S Cả ba phản ứng còn lại H_2S thể hiện tính khử nhé. n_{H_2S}=0,35 mol n_{CuSO_4}=0,04 mol \to H_2S dư...
 7. tiểu thiên sứ

  Hóa 12 Nhôm và hợp chất của nhôm

  NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A/ Lý thuyết Nhôm và hợp chất của Nhôm I. Nhôm 1.Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron: a, Vị trí: Nằm ô thứ 13 (Z=13), nhóm IIIA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. b,Cấu hình electron: [Ne]3s^23p^1, nguyên tố nhóm p, 3e lớp ngoài cùng. 2. Tính chất vật lý - Là...
 8. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Oxi-Lưu huỳnh

  Mình nghĩ câu này là không chứng minh được H_2S có tỉnh khử. Vì cả A,C,D thì lưu huỳnh đều thay đổi số oxh từ thấp lên cao. ~> B. H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O H_2S vừa thể hiện tính acid vừa thề hiện tính khử \to có thể phản ứng được với NaOH,O_2,dd Br_2, dd CuCl_2( tạo kết tủa CuS ~> C. Ag là...
 9. tiểu thiên sứ

  Hóa 11 Viết phương trình phản ứng và Tính khối lượng Axit picric, tính nồng độ % HNO3 còn dư.

  a, Phương trình C_6H_5OH+HNO_3\to C_6H_2OH(NO_2)_3+H_2O (bạn cân bằng phương trình nhé) b, n_{C_6H_5OH}=0,5 n_{HNO_3}~2,16 mol \to HNO_3 dư ~> n_{picric}=0,5 mol ~> m=114,5g m_{dd}=47+200-114,5=132,5g m_{HNO_3}=136-0,5\times 3\times 63=41,5g ~> C%=31,32% _______________ Còn chỗ nào thắc...
 10. tiểu thiên sứ

  Hóa 12 Đếm số chất

  Câu 1: D Câu 2: C ( BaCO_3,CaCO_3, Cu(OH)_2,BaSO_4,Mg(OH)_2,Ba_3(PO_4)_2, BaHPO_4) Câu 3: D (CO_2, Na_2CO_3,NaHSO_4) ____________ Còn chỗ nào thắc mắc bạn cứ hỏi nhé. Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại Thiên Đường Kiến Thức. Chúc bạn học tốt ^^
 11. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 tìm klg kim loại

  n_{CuCl_2}=n_{FeCl_2}=0,2 (mol) n_{Mg}=0,6 mol Bảo toàn điện tích: ~> 2n_{Mg^{2+}}=n_{Cl^-}+2n_{SO_4^{2-}}=0,4 (mol) ~> sau phản ứng dung dịch chỉ còn muối của Mg và chất rắn gồm mg Zn; 0,2 mol Fe, 0,2 mol Cu; 0,2 mol Mg ~>m= 29,8+25-0,2\times (56+64+24)=26g ~> m=..... ____________ còn chỗ...
 12. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Nhận xét đúng sai về nhóm halogen

  (1) Chỉ có tính oxi hóa mạnh. ~> Sai vì I_2 có tính khử: VD: I_2+KMnO_4+H_2SO_4 \to KIO_3+MnSO_4+H_2O (2) Phân tử đơn chất có 2 nguyên tử ~> Đúng (3) Ở cột cuối cùng của BTH. ~> Sai, khí hiếm mới ở cột cuối cùng (4) Có 5 eletron ở phân lớp ngoài cùng. ~> Đúng, halogen có cấu hình e là...
 13. tiểu thiên sứ

  Hóa 10 Tỉ khối hơi

  Ban đầu bạn giả sử có 1 mol hỗn hợp khí nhé. Gọi a,b là số mol của O_2 và O_3 trong 1 mol hỗn hợp. Ta có: a+b=1 (mol) (1) Hỗn hợp khí tỉ khối với H_2 là 18 ~> M_{hh}=18\times 2=36 (g/mol) ~> 32a+48b=36 (2) Từ (1) vầ (2) suy ra a=0,75; b=0,25 mol ~> Phần trăm thể tích là...... ______________...
 14. tiểu thiên sứ

  Hóa 11 Hidrocacbon không no

  PVC: (C_2H_3Cl)_n Bảo toàn C ~> m_{C_2H_4}=5000:62,5\times 28=2240 (kg) ~>...... __________ Có chỗ nào không hiểu bạn cứ hỏi nhé ^^ Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại Thiên Đường Kiến Thức. Chúc bạn học tốt ><
 15. tiểu thiên sứ

  thi hsg toán

  mình mới thi xong hôm wa nè. bạn không cần lo nhiều đâu. -cứ bĩnh tính , không chủ quan . - khi phát đề bạn nên đọc lướt đề để định hướng bài làm. bài nào dễ làm trước, khó làm sau. -làm bài thi không nên ra trước mak phải kiểm tra bài thật kĩ nha. - tính toán, trinh bày cẩn thận. - giữ cho...
 16. tiểu thiên sứ

  khó hơn hòa tan BaSO4

  khó hơn hòa tan BaSO4
 17. tiểu thiên sứ

  khó như tờ.. hòa tan BaSO4

  khó như tờ.. hòa tan BaSO4
 18. tiểu thiên sứ

  ukm. ^^. nhưng mak còn lo cho vòng 2 nữa. tí t bão like cho m

  ukm. ^^. nhưng mak còn lo cho vòng 2 nữa. tí t bão like cho m
 19. tiểu thiên sứ

  ukm. T.T đề năm nay khó như Tờ

  ukm. T.T đề năm nay khó như Tờ
 20. tiểu thiên sứ

  ukm. làm mà hoảng loạn tinh thần. BaSO4 vẫn hòa tạn dk. nhưng khó.

  ukm. làm mà hoảng loạn tinh thần. BaSO4 vẫn hòa tạn dk. nhưng khó.
Top Bottom