Kết quả tìm kiếm

  1. wolflonely

    Toán 11 Giải giúp mik bài này vs ạ

    Phương Pháp:Ta gọi số a thỏa mãn sao cho Un+1 +a=3.(Un+a) (1) KHI ĐÓ: đặt Un+k +a=Vn ta sẽ được:Vn+1=3.Vn và tính được V1 Từ (1) ta có 3a-a=4 =>a=2 dễ dàng tính được Vn => Un =>LIM
  2. wolflonely

    Toán 11 mọi người giúp mình với ạ

    cho một đa giác đều có 20 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm (O;R) chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh trong 20 đỉnh của đa giác ấy. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình thang cân. mọi người giúp mình với ạ
Top Bottom