Kết quả tìm kiếm

  1. nỮ hOÀng Bóng ĐÊm

    Toán 11 Thắc mắc về bài cấp số nhân

    bạn tách thành a x tổng của cấp số nhân (1+r)^n-1...+1 là ra nha
Top Bottom