Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Công nghệ Công nghệ 9: Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

    Em hãy thiết lập sơ đồ nguyên lý và xây dựng sơ đồ lắp đặt cho các phần tử của mạch điện: - Cầu chì ( 2 cái) - Công tắc hai cực (3 cái) - Công tắc ba cực ( 2 cái) - Bóng đèn (5 cái) - Bảng điện ( 2 cái) - Ổ điện ( 1 cái) Vẽ giúp mình với ạ, mình đang cần gấp để kiểm tra, cảm ơn nhiều ạ!!
Top Bottom