Kết quả tìm kiếm

  1. Aristia

    Vật lí 10 Mn làm ơn giúp tui nhanh nhanh nha

    Xe tải có khối lượng 2.5 tấn. Bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi đi 144m vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0.04 Tính công của các lực trong 144 m đầu tiên
Top Bottom