Kết quả tìm kiếm

  1. hieufake18

    Toán 6 mọi người giúp em làm bài này với !!!

    đề bài: tìm n biết 10-3n chia hết cho n-2
  2. hieufake18

    Toán 6 đề bài 10-3n chia hết cho n-2

    mn giúp mình giải bài này với ạ
Top Bottom